0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

BÜTÇE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Bütçe İşlemleri Eğitimi: Bütçe ve bütçe çeşitleri ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Bütçe işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile kamu gelir ve giderlerini ayırt edebilecek ve bütçe çeşitlerini sınıflandırabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Bütçe İşlemleri Eğitimi – Kamu Giderleri

o Çeşitleri Nelerdir?

§ Cari Giderler Nelerdir?

§ Yatırım Giderleri Nelerdir?

§ Transfer Giderleri Nelerdir?

§ Gerçek (Olağan) Giderler Nelerdir?

o Giderlerin Ekonomik Kodları Nelerdir?

2. Bütçe İşlemleri Eğitimi – Kamu Gelirleri

o Çeşitleri Nelerdir?

§ Vergi Nedir?

§ Harçlar Nedir?

§ Resim Nedir?

§ Şerefiye Nedir?

§ Parafiskal Gelir Nedir?

§ Borçlanma Nedir?

§ Mülk ve Teşebbüs Geliri Nedir?

§ Para Cezaları Nelerdir?

o Gelirlerin Ekonomik Kodları Nelerdir?

3. Bütçe İşlemleri Eğitimi - Bütçe

o Özellikleri Nelerdir?

o İlkeleri Nelerdir?

o Çeşitleri Nelerdir?

o Devlet Bütçesi Nedir?

o Türkiye’de Kamu Bütçeleri Nelerdir?

§ Merkezi Yönetim Bütçesi Nedir?

§ Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri Nelerdir?

§ Mahalli İdareler Bütçeleri Nelerdir?

o Bütçe Takvimi Nedir?

o Bütçenin Uygulanması Nedir?

§ Gelirlerin Toplanması Nasıl Yapılır?

§ Giderlerin Yapılması Nasıl Yapılır?

§ Hazine İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Bütçe Denetimi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA