0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ EĞİTİMİ

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimi: Dış ticarette uluslararası teslim biçimleri ve nakliye veri ve yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Dış ticarette teslim şekilleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile uluslararası teslim biçimlerinin anlamını ve taraflara yüklediği sorumlulukları; uluslararası nakliye türlerinin özelliklerini ve taşıma sigortasının kapsamını öğrenebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimi – Dış Ticarette Teslim Şekilleri

o EXW (Ex Work: Ticari İşletmede Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o FCA (Free Carrier: Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o FAS (Free Alongside Ship: Gemi Doğrultusunda Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o FOB (Free On Board: Gemi Bordasında Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o CFR (Cost And Freight: Mal Bedeli ve Navlun) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o CIF (Cost, Insurence And Freight: Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma)Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o CPT (Carriage Paid To….: Taşıma….’e Kadar Ödenmiş Olarak) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o CIP (Carriage and Insurance Paid To….: Sigorta Dahil Taşıma…’e Ödenmiş Olarak) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o DAF (Delivered At Frontier: Sınırda Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o DES (Delivered Ex Shıp: Gemide Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o DEQ (Delivered Ex Quay: Rıhtımda Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o DDU (Delivered Duty Unpaid: Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

o DDP (Delivered Duty Paıd: Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) Nedir?

§ Satıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Alıcının Sorumlulukları Nelerdir?

2. Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimi – Dış Ticarette Nakliye ve Nakliye Sigortası

o Nakliye Nedir?

§ Hava Yolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

§ Deniz ve Nehir Yolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

§ Kara Yolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

§ Demiryolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

o Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

§ Taşıma Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

§ Taşıma Sözleşmelerinin Kapsamı Nedir?

o Taşıyıcının Sorumlulukları Nelerdir?

§ Taşıyıcının Eşyayı Koruma Yükümlülüğü Nedir?

§ Taşıyıcının Malı Belli Sürede Taşıma Borcu Nedir?

§ Taşıyıcının Talimatlarına Uyma Borcu Nedir?

§ Taşıyıcının İhbar Borcu Nedir?

§ Ara Taşıyıcılardan Dolayı Taşıyıcının Sorumluluğu Nedir?

§ Taşıyıcının Tazminat Ödemesi Durumu Nedir?

§ Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası Nedir?

§ Taşıyıcının Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller Nelerdir?

o Nakliyat Sigortaları Nelerdir?

§ Emtia Nakliyat Sigortaları Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA