0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL CARİ HESAP TABLOSU

Excel küçük işletmelerin ticari faaliyetlerini takip etmek için kullandıkları, sadece hesap ya da cari takibi için değil aynı zamanda raporlama içinde ideal bir programdır. Office programlarının en çok kullanılanı demek hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. Excel cari hesap tablosu bu bağlamda en ideal çözümleri sunacaktır.

Carilerin yani müşterilerin takip edildiği Excel cari hesap tablosu yardımı ile yapılan ticari işlemler kolaylıkla takip edilebilir ve devamında da istatistik çıkarılabilir. Birkaç Excel formülü de bunu gerçekleştirmek için yeterli olacaktır. Böyle bir çalışma ile Excel fatura tablosu vb. birçok sonuca erişmek de mümkün olabilecektir.

Excel cari hesap tablosu oluşturabilmek için bir çalışma kitabında birkaç farklı sayfadan yararlanmak gerekir. Bu sayfalardan birisi carilerin tutulduğu sayfa olacaktır. Ana sayfada ise buradan alınacak veriler kullanılmalıdır.

Excel Cari Hesap Tablosu

Ancak hata payını minimuma indirmek için veri doğrulama yapmakta yarar vardır. Excelde cari hesap tutma işlemlerinde veri doğrulama işlemine başvurmak ancak listenin ilerleyen zamanlarda artış gösterme ihtimaline dair esnek hücre belirlemek gerekmektedir.

Cari Hesap Tablosu Oluştururken Veri Doğrulama

Excel Cari Hesap Tablosu

Resimde görüldüğü üzere: Cari bilgilerinin girileceği alan seçilir. Ve “Veri” menüsünün altında yer alan “Veri Doğrulama” seçilir. Açılan pencerede “İzin Verilen” kısmında “Liste” seçilmelidir. Kaynak kısmına gelindiğinde ise Cari listesinin bulunduğu sayfadan cari isimleri seçilmelidir. Ancak aşağıya doğru geniş bir seçim alanı oluşturmalısınız ki ilerleyen zamanlarda cari eklenecek olursa bu yeni verilerde ana tabloda listelenebilsin.

Excel Cari Hesap Tablosu

Excel cari hesap tablosu oluştururken bu işlemi yaptığınızda Excel hesap tablosu içerisinde ilgili sütun aşağıdaki gibi olacaktır.

Excel Cari Hesap Tablosu

Excel cari hesap takibi yaparken tarih hatalarını ortadan kaldırmak adına tarih kısmına “BUGÜNformülü girmek daha mantıklı olacaktır. Ancak geçmiş günlere veri girişi yapılacak olursa bunu manuel girmek gerekecektir. Ayrıca İşlem türü için de standart bilgiler girilmelidir. “ Mal Alımı”, ya da “Ödeme” gibi.

Cari Hesap Takip Programı

Excel Cari Hesap Tablosu

Excel cari hesap programı yaparken raporlama kolaylığı için yıl ve ay olarak ayrı listeler tutmak önemlidir. Çünkü böylece dönemsel raporlar da almak kolay olacaktır. Bunun için de formül kullanmamız gerekir.

Excel Cari Hesap Tablosu
Excel Cari Hesap Tablosu

Excel cari hesap tablosu oluştururken tür kısmı ilerleyen zamanlarda bizlere Excel borç alacak tablosu oluşturmada büyük kolaylık sağlayacağını unutmamak gerekir.

Excel Borç Alacak takibi

Oluşturduğumuz Excel cari hesap tablosu içerisinde borç alacak raporları takip etmek için yeni bir sayfadan yararlanmamız gerekecektir. Girilen verilere göre değişebilen bir sayfa anlık özet tablolar çıkarmak için idealdir. Borç alacak tablosu Excel aşağıdaki sütunlardan oluşabilir. Yine carilerin otomatik gelmesi için veri doğrulama yapmamız gerekir.

Excel Cari Hesap Tablosu

Excel Çoketopla İşlemi

Borç ve alacakların tespitinde “ÇOKETOPLA” fonksiyonu kullanmamız gerekir. Çünkü birden fazla sütundaki verileri değerlendirmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde Excel de borç alacak tablosu doğru sonucu vermeyecektir.

Excel Cari Hesap Tablosu

Aynı işlem alacak sütunu içinde uygulanır dört işlem formülleri ile de bakiye hesaplanabilir. Böylece ödeme tablosu Excel kolaylıkla oluşturulacaktır. Görüldüğü üzere ÇOKETOPLA işleminde “ mevcut tutarların yazıldığı sütun ; Cari isimlerin yazıldığı sütun ; rapor sayfasındaki cari sütunu ya da hücresi; sütundaki ifade” seçiliyor ve aralarına noktalı virgül koyuluyor. Ancak metin ifadelerin çift tırnak arasına koyulması gerektiğini de unutmamak gerek.

Excel müşteri takip tablosu iyi oluşturulacak olursa hiçbir ticari yazılıma gerek kalmadan tüm işlemler kolayca gerçekleştirilecektir. Hatta Bilanço tablosu Excel de bu yöntemle rahatlıkla takip edilebilecektir. Kullanılacak bazı pivot table ile yöntemleri yani özet tablolar desteği ile dönemlik bilançolara ulaşmak da oldukça kolay olacaktır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA