0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL FONKSİYONLARI

Excel ve benzeri elektronik tablo programlarının hepsinde fonksiyonların önemi çok büyüktür. Program içerisinde konulan fonksiyonlar ile verileri analiz etmek ve o verilerden yeni veriler çıkarmak fonksiyonları kullanmak gerekir. Excel’in içinde barındırdığı fonksiyonlar her veri grubu için ayrı ayrı olarak

Excel Metin Fonksiyonları

Excel’de işlem yaptığımız veriler arasında sayılar olabileceği gibi metinlerde olabilmektedir. O nedenle bazı durumlarda metinler üzerinde işlem yapmak gereke bilir. Metinler üzerinde yapılacak işlemler arasında sayılabilecek birkaç tane işlem şunlar olabilir. Metinin uzunluğunun bulunması, metinden belli bir bölümünün kırpılması, metinin başka bir metin ile değiştirilmesi olabilir. Excel’de metin işlemleri için toplam 32 tane fonksiyon bulunmaktadır.

Excel Fonksiyonları

Excel’de metin fonksiyonları arasında en çok kullanılan fonksiyonları aşağıya sizler için derledik. Genellikle metin işlemleri için bu fonksiyonlar kullanılmaktadır. Bu fonksiyonların kullanımı da diğer fonksiyonlar gibi kolaydır, zor değildir.

BİRLEŞTİR, BÜYÜKHARF, DEĞİŞTİR, KIRP, PARÇAAL, SAĞDAN, SAYIYAÇEVİR, SOLDAN, YERİNEKOY, UZUNLUK

Excel Fonksiyonları

Bir örnek yapalım. Örneğimizde Excel’de metin için kullanılan fonksiyonların listesi var. Onlar üzerinde işlem yapacağız.

Excel Fonksiyonları

Örneğimizde B sütunundaki hücrelere BUL formülü yazdık. A sütunundaki metne göre değerler oluştu.

Excel Fonksiyonları

Örneğimizde B sütunundaki hücrelere BUL formülü yazdık. Sonuçlar her A sütunundaki değer için farklı farklı çıktı. A6 hücresinde yer alan ARALIKBİRLEŞTİR işlevi metninde işlevi kelimesi 17'nci karakterden başlıyor. A9'da yer alan LİRA işlevi metninde işlevi 6'ncı karakterden başlıyor.

Excel Fonksiyonları

Örneğimizde B sütununda BUL fonksiyonu ile bulduğumuz değerleri kullanarak yeni bilgi ürettik. C sütununa A sütununda yer alan fonksiyon isimlerinin yer aldığı metinden belli kısmı aktardık. Bu işlemi yapmak için PARÇAAL fonksiyonunu kullandık.

Excel Tarih Fonksiyonları

Excel’e girilen veriler arasında her türlü veri türü mevcuttur. Bunlar bazen sayı bazen metin bazen veri tabanı verileri bazen de tarih verisi olabilmektedir. Excel’de yapılan işlemlerde tarih işlemleri çok önem arz etmektedir. . Excel’de kullanılabilinecek tarih ve saat fonksiyonu toplam 25 tanedir. Tarih ve saat fonksiyonları arasında sıklıkla kullanılan BUGÜN, GÜNSAY, TAMİŞGÜNÜ, HAFTANINGÜNÜ, İŞGÜNÜ, GÜN360 gibi fonksiyonlar vardır. Yapmış olduğumuz proje ve işlerde zaman- tarihle alakalı işlerde sıklıkla kullanılan bu fonksiyonların kullanımı zor değildir. Birkaç deneme ve örnek yaparak kolaylıkla öğrenilebilinecek fonksiyonlardır.

Excel Fonksiyonları

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Sistem saat ve tarihine göre otomatik olarak bilgilerin hücrelere yazılması için kullanılabilinecek tarih ve saat fonksiyonları mevcuttur.

Excel Fonksiyonları

Excel İstatistik Fonksiyonları

Excel’i bu denli güçlü yapan özelliklerinden birisi fonksiyonlar olduğunu daha önce söylemiştik. Fonksiyonlar içerisinde de bazı fonksiyonlar sık kullanılarak herkes tarafından bilinmesine rağmen bazı fonksiyonları ise sadece bazı kişiler kullanır ve bilirler. Excel istatistik fonksiyonları bu fonksiyonlardandır. Excel istatistik fonksiyonları arasında her zaman kullanılan fonksiyonlar olduğu gibi hiç kullanmadığımız adını dahi duymadığımız fonksiyonlar vardır. Zaten Excel geliştiricileri de ihtiyaç hasıl oldukça yeni yeni fonksiyonlar eklemektedirler.

Excel istatistik fonksiyonları incelendiğinde çoğunun son yıllarda Excele eklendiği görülecektir. Excel istatistik fonksiyonları gurubunda toplam 112 tane fonksiyon vardır. Bunlar arasında sık kullanılan BOŞLUKSAY, BÜYÜK, EĞERORTALAMA, EĞERSAY, KÜÇÜK, MAK, MİN, ORTALAMA gibi fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonları nerede ise bütün Excel işlemlerimizde kullanma gereği duyarız.

Excel Fonksiyonları

Excel’de bütün fonksiyonları kullanmak için yaptığımız gibi yine fx ile formül yazma konumuna geçilmelidir. Formül yazma alanı çıkınca fonksiyon guruplarından istenilen fonksiyon gurubu seçilerek kullanacağımız formüle tıklamamamız gerekiyor. Fonksiyon yazımında Excel bizi yönlendirecektir.

Excel Fonksiyonları

Yukarıdaki örnekte B2:C8 hücrelerindeki hasılatların belli kriterlere göre istatistiki bilgileri oluşturuldu. Örneğimizde kullandığız fonksiyonlar herkesin sık olarak kullandığı fonksiyonlardan bazılarıdır. Bunların kullanımı kolay ve basittir.

Excel Fonksiyonları Nelerdir?

Excel sürümleri geliştirildikçe fonksiyon sayısı da her geçen gün artmaktadır. Önceki versiyonda olmayan fonksiyonların zaman içerisinde gereksinim duyulmasından dolayı yeni versiyonlara eklendiği görülmektedir. İstatistik Fonksiyonları arasında yer alan GAMA ve PERMÜTASYON fonksiyonları 2013 yılında Excel’e eklenmişken DÖRTTEBİRLİK ve RANK.ORT fonksiyonları 2010 yılında Excel’e eklenmiştir.

Excel’in içerisinde olan fonksiyon gurupları şu şekildedir;

Uyumluluk Fonksiyonları, Küp Fonksiyonları, Veritabanı Fonksiyonları, Tarih ve saat Fonksiyonları, Mühendislik Fonksiyonları, Finansal Fonksiyonlar, Bilgi Fonksiyonları, Mantıksal fonksiyonlar, Arama ve başvuru Fonksiyonları, Matematik ve trigonometri Fonksiyonları, İstatistik Fonksiyonları, Metin Fonksiyonları, Web Fonksiyonları

Yukarıdaki fonksiyon gurupları içinde 1000’e yakın fonksiyon mevcuttur.

Excel Veritabanı Fonksiyonları

Excel içinde yer alan fonksiyonlar arasında veritabanları ile işlem yapmak içinde fonksiyonlar mevcuttur. Bu fonksiyonları ister veritabanı dosyaları üzerinde isterse oluşturulan listeler üzerinde işlem yapılabiliniyor. Excel veritabanı fonksiyonları fazla değildir. Şuan için veritabanı fonksiyon sayısı 12 adettir.

Excel Fonksiyonları

Excel Eğitimi

Excel başta olmak üzere bilgisayarda iş yapmak için kullanılan programların belli bir süre eğitim alındıktan sonra kullanılması programların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Excel’in her türlü iş için kullanılıyor olmasından dolayı Excel’i daha verimli kullanılması gereken durumlar oluşabilir. Yetkili kurum ve kuruluşlardan Excel Eğitimi alınarak Excel kullanma becerinizi artırabilirsiniz.

Excel Fonksiyonlar

Excel içerisindeki fonksiyonlar ile Excel’de yapacağımız işleri daha hızlı, daha kolay ve hatasız yapmamız mümkün olmaktadır. Excel üzerinde yapmayı düşündüğümüz işler için Excel fonksiyonu olmaya bilir. Bazı durumlarda birden fazla fonksiyonu kullanarak sorunumuza yönelik çözümler üretmemiz gerekebilir. Bunu yapabilmemiz için Excel’in içindeki fonksiyonların neler olduğunu, fonksiyonlar ile neler yapılabildiğini bilmemiz gerekmektedir.

Excell fonksiyonları arasında çok basit ve kolay olanlarının bulunduğu gibi karışık ve anlaşılması zor olan fonksiyonlarda mevcuttur.

Yapacağımız iş için hangi fonksiyonu kullanmamız gerektiğini bilmemiz ve fonksiyonu o fonksiyon gurubunda aramamız lazım. En çok kullanılan fonksiyonlar gruplarından bazıları şunlardır; Tarih ve saat Fonksiyonları, Bilgi Fonksiyonları, Mantıksal fonksiyonlar, Arama ve başvuru Fonksiyonları, İstatistik Fonksiyonları, Metin Fonksiyonları

Excel Formülleri

Excel yapısı gereği hücrelerden oluşan sayfa yapısından dolayı hücrelerin içine hem veri yazılabilinmekte hem de formül yazılabilmektedir.

Hücrelere girdiğiniz bilgilerden yeni bilgiler oluşturmak için formüller kullanılır. Formüller sayesinde çalışma sayfamızdaki verileri kullanarak hesaplamalar ve diğer işlemler gerçekleştirilir.

Excel Fonksiyonları

Yukarıdaki örnekte B2,B3 hücrelerine sayı girilmiştir. A2, A3 ve diğer hücrelere ise metin girilmiştir. D2 hücresine = ile başlayan formül girilmiştir. D3 hücresinde formül kullanılmıştır.

Excel Fonksiyon Örnekleri

Excel’de her türlü işimizde kullanabiliriz. Bazen binlerce veriyi süzmek, sıralamak vb benzer işler için kullanılabilineceği gibi çok basit bir liste hazırlamak için bile kullanılmaktadır. Excel içinde fonksiyonların kullanımı ile ilgili örnekler bulunmaktadır, fonksiyonların kullanımı sırasında neler girmemiz gerektiğine dair bize yol gösterici açıklamalar verilmektedir.

Excel Fonksiyonları

Yukarıdaki örneğimizde =BİRLEŞTİR(A2;" ";B2;" ";C2) komutu ile A2, B2, C2 hücrelerindeki veriler birleştirildi.

Excel Fonksiyonları Listesi

Excel içerisinde kullanabileceğimiz gruplara ayrılmış bir çok fonksiyon mevcuttur. Her fonksiyona alfabetik listeden ulaşabileceğiniz gibi fonksiyon grup listesini açarak da o fonksiyona ulaşabilirsiniz.

Excel Fonksiyonları

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi fonksiyonları alfabetik olarak listeleyebiliriz. Ayrıca grup olarak fonksiyonlara ulaşabilmekteyiz.

PAYLAŞ


 OFİS DATA