0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL İF KULLANIMI

IF(EĞER) fonksiyonu Excel'in en popüler ve en çok kullanılan fonksiyonlarından birisidir. IF(EĞER) fonksiyonu hücrelerdeki değerleri mantıksal karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Kullanımı kısaca şu şekildedir;

· IF - EĞER(Bir şey Doğru ise, o zaman bir şey yap, değilse başka bir şey yap)

Yani

  • EĞER(karşılaştırma yap, Karşılaştırma Doğruysa Yap, Karşılaştırma Yanlışsa Yap)

IF fonksiyonunda mantıksal bir karşılaştırma yapılır karşılaştırmanın sonucu doğru ise birinci işler, işlemler yapılır karşılaştırmanın sonucu yanlışsa ikinci işler, işlemler yapılır. IF fonksiyonunda iki sonuç olacaktır. Ya doğrudur ya da yanlıştır. Yapılan karşılaştırma ya yanlıştır ya da doğrudur başka bir olasılık yoktur.

Örnek vererek konuyu daha anlaşılır hale getirelim.

IF (EĞER) içinde kontrol edeceğimiz karşılaştırma şu olsun.

Yaşınız 30’dan büyük mü?

Size yukarıdaki gibi bir soru sorulduğunda vereceğiniz cevap ya evet ya da hayır olacaktır. Aynı bunun gibi iki sonuçlu bir karşılaştırma yapmak için Excel’de kullanacağımız fonksiyon IF(EĞER) dir.

Şunu dediğiniz duyar gibi oldum. Peki, birden fazla karşılaştırma yapacaksak o zaman nasıl olacak? Excel geliştiricileri bu soruna da çözüm üretmişler. IF(EĞER) fonksiyonunda iç içe 64 tane karşılaştırma yapabiliyoruz. Yazımızın ilerleyen kısımlarında bununla alakalı bir örnek yapacağız.

IF(EĞER)’in kullanımı ve yazımı diğer fonksiyonlar gibi kolaydır. Fx fonksiyon yazım düğmesine tıklayarak karşımıza çıkan fonksiyon listesinden IF(EĞER) seçilir hepsi bu kadar geri kalan kısımlarda Excel sizi yönlendirecektir.

Excel İf Kullanımı

Örneğimizde B2 hücresine yazılan öğrenci notunun 50’den büyük olup olmadığını kontrol edeceğiz. 50’den büyükse EVET yazsın değilse HAYIR yazsın.

Excel İf Kullanımı

IF(EĞER) fonksiyonunu kullanırken kontrol parametrelerini dikkatli vermek lazımdır. Bu örneğimizde öğrenci notu 50’den büyük mü şeklindedir. Öğrenci notu 50 ise sonuç ne olacaktır. Evet mi hayır mı? Yukarıda yazdığımız formüle göre HAYIR sonucu çıkacaktır.

Excel İf Kullanımı

Formülü yazarken 50’den büyük mü diye kontrol ettirdik o nedenle Sinan Ak adlı öğrencinin aldığı not olan 50 kontrolden olumsuz olarak geçti sonuç HAYIR çıktı.

=EĞER(B3>=50;"EVET";"HAYIR") formülümüzü şu şekilde değiştirecek olursak Sinan Ak’ın aldığı notta EVET olarak geçecektir. Bu örnekte Büyük ve Eşit aynı anda kullanıldığı için sonuç olumlu olacaktır.

Excel İf Kullanımı

Excel if Kullanımı

IF(EĞER) fonksiyonu kullanmaya başlamadan önce şunları belirlemek lazım.

· Ne yapmak istiyorum?

· Hangi karşılaştırma kriterlerini kullanacağım?

· Elimde hangi veriler var?

· Sonuç olarak ne istiyorum?

If kullanmadan önce yukarıdaki sorulara öncelikle cevap bulmanız gerekiyor. Yukarıdaki sorular ile yapılması gerekenlerin neler olduğu saptanmış olacaktır. Bu adımdan sonra işi formüle dökmek kolay olacaktır.

Excel Eğer

Excel içerisinde olan fonksiyonlar İngilizcedir. Microsoft firması başta Excel olmak üzere Office programlarının Türkçe versiyonlarını çıkarınca İngilizce olan fonksiyonlar Türkçeye çevrilmişlerdir. Excel eğer olarak bilinen fonksiyonun orijinali IF-ELSE olarak da bilinen IF fonksiyonudur. Kullanım olarak hiçbir farkı olmayan Türkçe ve İngilizce fonksiyonların sadece yazılışları farklıdır. Excel içinde fonksiyonların Türkçeleri kullanılabiliniyorken makro içinde fonksiyonların İngilizceleri kullanılmaktadır. Makro içinde fonksiyonların Türkçe yazımları çalışmayacaktır.

Excel if else Kullanımı

Excel’de kullanılan IF(EĞER) fonksiyonu VBA(Visual Bacis) programlama dilinde kullanılan fonksiyon olan IF-THEN-ELSE dir. Bütün programlama dillerinde mevcuttur. Programlama dillerinde IF then Else olarak bilinir. Kullanımı karşılaştır (IF) doğruysa yap (THEN) değilse yap(ELSE) şeklindedir.

Excel İf Kullanımı

Yukarıdaki resimde İngilizce Excel içindeki IF fonksiyonunun kullanım şekli görülmektedir. Görüldüğü gibi her şey aynıdır. Sadece fonksiyonun yazımı sırasında lazım olan açıklayıcı bilgiler İngilizcedir. Çalışma mantığı IF(EĞER) aynıdır. Excel if else şeklinde aranmalar yapılsa bile IF(EĞER) diye bilinir. Notlarda ve örneklerde o şekilde geçer.

Excel if Kullanımı Renk

Excel çalışmalarımızda bazen bir değere sahip olan hücrelerin farklı renk ya da farklı yazı stilinde olmasını isteriz. Bu hücrelerin farklı olması diğer hücreler arasından kolayca ayırt edilmesini sağlayacaktır. Hücrenin içindeki veriye göre renklenen, font değiştiren hücreler tanımlamak için kullanacağımız koşullu biçimlendirmedir.

Excel İf Kullanımı

Koşullu biçimlendirme yapmak için renklenmesi istenilen yani şarta göre biçimlenmesi istenilen hücreler seçilir.

Excel İf Kullanımı Excel İf Kullanımı

Bu örneğimizde yapmak istediğimiz işlem hücreler belli değere eşitse renklensin istiyoruz. O nedenle Koşullu Biçimlendirme altından Hücre Kuralını Vurgula içinden Eşittir’i seçiyoruz. Burada koşullu biçimlendirme yapabileceğimiz birçok şart mevcuttur. Büyükler – küçükler- eşitler- ilk 10 – son 10 vb bir sürü karşılaştırma yapacak seçeneğimiz var. Yapacağımız işimize hangisi uyacaksa onu seçmemiz yeterli olacaktır.

Excel İf Kullanımı

Yukarıdaki örneğimizde EVET olanları KOŞULLU BİÇİMLENDİRME kullanarak renklendirdik. Aynı şekilde HAYIR yazılı olan hücreleri de renklendirelim.

Excel İf Kullanımı

İlerleyen zamanlarda yazdığımız bu kurallarda değişiklik yapma gereği olabilir o nedenle kurallarda renk, şart vb değişiklik yapmak gerekebilir.KOŞULLU BİÇİMLENDİRME menüsünün altında KURALLARI YÖNET’ var ona tıklayarak yapabiliriz.

Excel İf Kullanımı

Excel if Function

Excel içinde IF fonksiyonu Türkçe Excel’lerde EĞER olarak çevrildiği için EĞER olarak kullanılmaktadır. Türkçe Excel içersinde fonksiyonu İngilizce olarak kullanmak istediğinizde hata verecektir. O nedenle Türkçe Office seti kullanıyorsanız formüllerin Türkçelerini kullanmanız gerekiyor. İngilizce versiyon kullananlar ise fonksiyonların Türkçeleri yerine İngilizcelerini kullanmaları gerekiyor.

Excel İf Kullanımı

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi IF fonksiyonu İngilizce olarak kullanıldı. Sonuç oluşmadı formül hata verdi.

Excel Formül Kullanımı

Excel’i güçlü kılan fonksiyonlardır diye söylemiştik. Formül yazımını öğrenmeden Excel’i tam manası ile kullanmanız imkânsız olacaktır. Excel’de formülleri oluştururken birden fazla fonksiyonu bir arada kullanabiliriz.

Excel İf Kullanımı

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi yaş gruplarından yaşlı olanlar EVET olarak yazıldı. Bu işi yapmak içinde ise IF(EĞER) fonksiyonu kullanıldı.

Yukarıdaki örneğimizde bir formül içinde hem EĞER fonksiyonu hem BUGÜN hem de YIL fonksiyonu kullanıldı.

=EĞER((YIL(BUGÜN())-D3)>25;"EVET";"HAYIR")

Formülün açıklaması şu şekilde;

BUGÜN fonksiyonu ile güncel sene bulundu -- BUGÜN()

Geçerli tarihin sadece yılı lazım olduğu için YIL fonksiyonu ile yıl alındı – YIL(BUGÜN())

Bulunan yıldan doğum tarihi (D3) çıkarıldı -- YIL(BUGÜN())-D3

Bulunan rakam EĞER fonksiyonu yardımıyla 25’le karşılaştırıldı --- EĞER((YIL(BUGÜN())-D3)>25

Karşılaştırma sonucuna göre EVET ya da HAYIR yazdırıldı.

Excel Çoklu if Kullanımı

IF(EĞER) kullanımını yukarıda gördük. Bir formül içinde iç içe 64 adede kadar karşılaştırma IF(EĞER) yazabiliyoruz. Bunun nasıl yapılacağını bir örnekle görelim. Girilen yaşa göre o kişinin hangi yaş gurubuna ait olduğunu bulsun.

  • 0-2 yaş arası bebeklik dönemi
  • 2-6 yaş arası ilk çocukluk dönemi
  • 6- 12 yaş arası son çocukluk dönemi
  • 12- 18 yaş arası ergenlik dönemi
  • 18-30 yaş arası gençlik dönemi
  • 30-45 yaş arası orta yaş dönemi

Yukarıda yaş grupları var ve bunları IF(EĞER) kullanarak formülleştireceğiz.

IF içine birinci şartı yazacağız olumlu ile yaş grubunu yazdıracağız olumsuz olduğunda ise ikinci bir IF ile yeni şartı vereceğiz burada da olumlu ise yaş grubu yazılacak olumlu değilse yeni bir IF ile bir şart daha vereceğiz bu şekilde son şartımızı da girene kadar gidecek. Kaç şart var ise o kadar IF olacak.

Excel İf Kullanımı

IF(EĞER) içinde birden çok IF kullanımını bazen karıştırıyoruz o nedenle resimlerle anlatmak istedim.

Excel İf Kullanımı

Bu şekilde iç içe kaç tane IF(EĞER) kullanılacaksa hepsini örnekteki gibi yazıyoruz. Bu şekilde 64 taneye kadar iç içe IF kullanmak mümkündür.

=EĞER(D3<3;"BEBEK";EĞER (D3<7;"ÇOCUK";EĞER(D3<13;"ÇOCUK"; EĞER(D3<19;"ERGEN";EĞER (D3<31;"GENÇ";EĞER(D3<46;"ORTA YAŞ";"YAŞLI"))))))

Yukarıdaki örneğimizde yapılması gereken bütün karşılaştırmaların yazıldığı kod verildi. Toplam 6 tane IF(EĞER) kullandık.

Excel İf Kullanımı

Microsoft Excel Kullanımı

Excel’i basit şekilde kullanmak yerine Excel’in inceliklerini öğrenerek profesyonel manada kullanmak gerekiyor. Bunun için bol bol örnek yapmalı, kendinizi geliştireceğine inandığınız kaynaklardan Excel inceliklerini öğrenmek gerekiyor. kolay Excel kullanımı için yapılması gerekenlerin başında kendinizi geliştirmenizdir.

İleri Excel ve Excel kullanımının inceliklerini öğrenmek için bu konuda eğitim veren kurumlardan kurs alabilirsiniz. Excel’i basit şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz altınızda 280 KM’ye sorunsuz şekilde çıkan bir otomobil var siz onu zorlamak yerine otobanda 80-90 ile gitmeye çalışıyorsunuz. Yalnız çok güçlü ve sağlam otomobilim var diye de ileri sürüş tekniğini öğrenmeden otobana çıkıp 280 basmaya kalkılmaz. Sonuçları hüsran olabilir.

Excel kullanımında ölüm kalım olmaz ama basit Excel kullanımı ile de işlerinizi yaparsınız. İleri Excel kullanmayı öğrenerek işlerinizi daha kolay ve hatasız yapma şansınız varken neden Excel’i basit Excel şekilde kullanalım ki.

PAYLAŞ


 OFİS DATA