0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL SINAV SORULARI

1) Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir?

a) Dosyayı yazdırır
b) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler
c) Grafik Çizer
d) Dosyayı siler

2) Ekle / Grafik ne işlem yapar?

a) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
b) Çalışma kitabından bir grafik siler.
c) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
d) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir

3) Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

a) .bmp
b) .txt
c) .xlsx
d) .xlt

4) Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?

a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden adlandır ile
c) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d) Düzen – Değiştir

5) Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

a) ESC
b) TAB
c) F1 d) F2

6) Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

a) Para birimi formatı değiştirilir.
b) Saat formatı değiştirilir.
c) Tarih formatı değiştirilir.
d) Hücre büyüklüğü değiştirilir.

7) Bir hücrenin içinde ##### işareti varsa bunun anlamı nedir?

a) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
b) Formül hatası
c) İşlev Hatası
d) Hücre Seçilmiştir

8) Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi nedir?

a) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

9) Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Yeni bir çalışma sayfası açar.
b) Yeni bir satır açar.
c) Yeni bir hücre ekler.
d) Yeni bir sütun ekler.

10) Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için

aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) HOME
b) CTRL + HOME
c) END
d) CTRL + END

11) Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Dosya – Çıkış
b) Pencere – Yerleştir
c) Düzen – Sil
d) Dosya – Kapat

12) Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?

a) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
d) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

13) =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

a) 19
b) 60
c) 80 d) Hiçbiri

14) =ORTALAMA(B1:B50) fonksiyonunun işlevi nedir?

a) B1 ve B50 hücrelerinin ortalamasını alır b) B50 hücresindeki sayıyı ortalar. c) B1 den B50’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
d) B1 hücresindeki sayıyı ortalar

15) Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla komutunun yaptığı işlem nedir?

a) Hücre formatını değiştirir
b) Satır yüksekliğini ayarlar
c) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

16) =Eğer (A3<50;”Orta”;Eğer (A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 75 değeri varken hangi sonucu verir?

a) Hata mesajı verir
b) Hücre içinde İyi yazar
c) Hücre içinde Orta yazar
d) Hücre içinde Pekiyi yazar

17) Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

a) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d) Sadece sayı girişlerini önler

18) Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

a) Ekle – Resim Ekle – Grafik
b) Biçim – Otomatik Biçim
c) Araçlar – Özelleştir

19) A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) =A5A6
b) =A5
2
c) =A5^2
d) =A2*A5

20) Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

a) Ekle – Çalışma
b) Biçim – Sayfa
c) Ekle – Çalışma Sayfası
d) Veri – Çalışma – Sayfa

21) Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?

a) Sayı
b) Gölgeleme
c) Hizalama
d) Desen

22) Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?

a) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b) Biçim Hücreler – Kenarlık
c) Biçim – Hücreler – Desen
d) Biçim – Hücreler – Hizalama

23) Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?

a) Dosya – Yazdır
b) Düzen – Yazdır
c) Biçim – Yazdır
d) Ekle – Yazdır

24) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a) Artan sıralama – Azalan sıralama
b) Azalan sıralama – Artan sıralama
c) Numaralandırma – Madde imleri
d) Madde imleri – Numaralandırma

25) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
b) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
d) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla

26) Yandaki düğmenin görevi nedir?

a) Metin kutusu ekler
b) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
c) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
d) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

27) Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

a) Resim eklemeye yarar
b) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
c) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
d) Para resmi eklemeye yarar

28) Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

a) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
b) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
c) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
d) Sayfaya % işareti eklemeye yarar

29) Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a) Ondalık arttır – Ondalık azalt
b) Ondalık azalt- Ondalık arttır
c) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
d) Yüzde oranı – Binlik ayıracı

30) Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala – Kes –Yapıştır
b) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes – Kopyala – Yapıştır
c) Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala – Yapıştır – Kes
d) Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes – Kopyala – Yapıştır

31) Yandaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi seçenek doğrudur?

a) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
b) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
c) Kursör A5 hücresindedir.
d) Kursör B7 hücresindedir.

32) Yukarıdaki simgelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) İptal – Onay – İşlev sihirbazı
b) Onay – İptal – İşlev sihirbazı
c) İşlev sihirbazı – İptal – Onay
d) İşlev sihirbazı – Onay – İptal

33) Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?

a) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b) Biçim - Hücreler - Desen c) Biçim - Hücreler – Kenarlık d) Biçim - Hücreler – Hizalama

34) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?

a) =BUGÜN() b) =TARİH() c) =GÜN() d) =ŞİMDİ()

35) Aşağıdakilerden hangisi D2 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?

a) D2 b) =D2 c) =D(2)
d) =2D

36) A1 hücresindeki “Microsoft” metni ile A2 hücresindeki “Excel” metni A3 hücresi içine “Microsoft Excel” yazar?

a) =A1&” “&A2
b) =A1&A3
c) =A1&A2
d) =A1+A2

37) =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) =TOPLA(B4;B7)
b) =TOPLA(B4,B7)
c) =TOPLA(B4.B7)
d) Hiçbiri

38) =Eğer(F5<50;"Kaldı";"Geçti") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) F5 büyük eşit 50 ise Kaldı yazar b) F5 boş ise Geçti yazar
c) F5 küçük 50 ise Kaldı yazar
d) F5 büyük 50 ise Geçti yazar

39) =Yuvarla(321,451;1) sonucu nedir?

a) 321 b) 321,5 c) 321,4 d) 321,451

40) Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satır/sütunları otomatik toplar.
b) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c) Yeni bir Excel satırı ekler.
d) Yeni bir Excel sütunu ekler.

41) Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
b) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
c) İşlev Yapıştır penceresini getirir.
d) Yazı tipi penceresini getirir.

42) =TOPLA(A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?

a) a1+a2+a3+A7
b) a1+a3+a4+a5+a6+a7 c) a1+a3+a7
d) a3+a2

43) Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?

a) Kelime işlemci
b) Tablo / Grafik
c) Ticari program
d) Eğitim programı

44) Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?

a) Görünüm – Durum Çubuğu
b) Görünüm – Araç Çubuğu
c) Görünüm – Formül Çubuğu
d) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi

45) Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?

a) Biçim – Sütun – Göster
b) Biçim – Sayfa – Gizle
c) Biçim – Sütun – Gizle
d) Biçim – Satır – Gizle

46) Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?

a) Biçim – Satır – Göster
b) Biçim – Sayfa – Gizle
c) Biçim – Sütun – Gizle
d) Biçim – Satır – Gizle

47) Aşağıdaki formüllerden hangisi A1, A2 ve A3 hücrelerine girilmiş sayıları toplar?

a) =TOPLA(A1;A3)
b) =TOPLA(A1;A2;A3)
c) =TOPLA(A1:A3)+TOPLA(A1:A3)
d) =TOPLA(A1)+TOPLA(A2)+TOPLA(A3)

48) Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?

a) =(B2-A2)
b) (B2-A2)
c) =(B2) FARK (A2)
d) =FARK(B2) FARK(A2)

49) Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?

a) =ÇARPIM(A1:C4)
b) =ÇARPIM(A1;C4)
c) =ÇARPIM(A1;C1:C4)
d) =(A1;C1:C4)

50) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4 ve E5 hücrelerindeki sayıların ortalamasını verir?

a) ORTALAMA(E1;E5)
b) =(E1:E5)/4
c) =ORTALAMA(E1:E5)
d) (E1;E2;E3;E4;E5)/4

51) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?

a) =MİN(E1:E7)
b) =MİN(E1;E7)
c) =MAK(E1:E7)
d) =MAK(E1;E7)

52) =ORTALAMA(A1:A3;A5) formülü hangi hücrelerin ortalamasını alır?

a) A1;A2;A3;A4;A5
b) A1;A3;A5
c) A1;A2;A3;A5
d) A1;A3;A4;A5

53) Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu satıra gider?

a) Ctrl + home
b) Ctrl + end
c) Ctrl + aşağı yön tuşu
d) Ctrl + yukarı yön tuşu

54) Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu sütuna gider?

a) Ctrl + home
b) Ctrl + end
c) Ctrl + aşağı yön tuşu
d) Ctrl + yukarı yön tuşu

55) B1 hücresindeki sayının karekökünü alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) = karekök(B1)
b) =karekökü(B1)
c) karekök(B1)
d) Hiçbiri

56) A2 ve B3 hücrelerindeki sayıların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =ortalama(A2:B3)
b) = TOPLA(A2;B3)
c) =ortalama(A2;B3)
d) =Ortalama(A2+B3)

57) Sayfaya satır eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a) Ekle-Satır
b) Biçim –Sütun
c) Ekle-Yeni Sütun
d) Düzen – Sütun

58) Excel'de A1'den D1'e kadar olan sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =A1+C1+D1
b) TOPLA(A1:D1)
c) =TOPLA(A1+D1)
d) =TOPLA(A1:D1)

59) E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =E6-E4/2
b) =(E6-E4)/2
c) =(E6-E4):/2
d) =(E6:E4)/2

60) C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) $8$C
b) $C$8
c) C8
d) 8C

61) Üs almada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

a) ^
b) :
c) +
d) *

62) Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?

a) Dosya b) Satır c) Grafik d) Köprü

63) B2’den B6’ya kadar olan hücreler arasındaki en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

a) =TOPLA(B2:B6)
b) =Mak(B2:B6)
c) =Min(B2:B6)
d) =Mak(B2;B6)

64) Dosyasının B15 hücresinde yazılı olan =TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C15 hücresine kopyaladığımızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

a) Hiçbir değişiklik olmaz b) İşlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır
c) İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir
d) İşlev =TOPLA(C10:C15) olarak değişir
e) İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir

65) Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?

a) Dosya
b) Satır
c) Grafik
d) Köprü

66) Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 değerinin 40 olması durumunda ne olur?

a) A2
b) B2
c) A2+B2
d) A2*B2

67) =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) =TOPLA(b4;b7)
b) =TOPLA(b4,b7)
c) =TOPLA(b4:b7)
d) =TOPLA(b4+b7)

68) =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

a) 23
b) 23,4
c) 23,5
d) 23,451

69) C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =C315%
b) =C3
15
c) =C315
d) =C4
1,5

70) İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

71) Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a) =BUGÜN()
b) =ŞİMDİ()
c) =TARİH()
d) =SAAT()

72) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a) A1
b) AB
c) 1A
d) A

73) Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

a) AB:CD
b) A1:A10
c) 1A:1B
d) A1:1C

74) Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

a) ESC + Yön tuşları
b) TAB + Yön tuşları
c) SHIFT + Yön tuşları
d) ENTER + Yön tuşları

75) Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

a) Fonksiyon tuşları
b) Yön tuşları
c) ESC tuşu
d) DELETE tuşu

76) Formül hangi işaretle başlar?

a) ?
b) > c) =
d) /

77) Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

a) < b) >< c) <> d) >=

78) Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sayı
b) Formül / Fonksiyon
c) Menü d) Metin

79) D8 neyi temsil eder?

a) D sütunu
b) 8. sütunu c) 8. satırı D sütunu d) 8. satır D satırı

80) (A1:A7) neyi temsil eder?

a) A1ve A7 hücrelerini
b) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

81) (A1;A7) neyi temsil eder?

a) A1ve A7 hücrelerini
b) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

82) Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Taşıma
b) Kopyalama
c) Çerçevelendirme
d) Bloklama

83) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a) A1+B1
b) =A1+B1
c) =(A1+B1)
d) =TOPLA(A1;B1)

84) Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

a) Ekle – Hücreler – Hücreleri b) Aşağı Ötele
c) Ekle – Ad Ekle – Sütun
d) Düzen – Özel Yapıştır

85) Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a) =EĞER
b) =DOĞRU
c) =YANLIŞ
d) =TOPLA

86) Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

a) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

87) Yukarıdaki penceredeki seçenekler ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler
b) Çalışma kitabına yeni bir sayfa ekler
c) Seçilen hücreler aşağı ötele yapar
d) Çalışma sayfasına yeni bir sütun ekler

88) Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İmleç 3. sütundadır
b) İmleç 3. satırdadır
c) İmleç B3 hücresindedir
d) İmleç 3B hücresindedir

89) Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
c) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
d) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık

90) Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?

a) Yapılan işlemin doğruluk oranını gösterir.
b) Bulunulan Hücreye %100 ifadesini yerleştirir
c) Sayfanın yakınlaştırma ve uzaklaştırma yüzdesini belirler
d) Hücredeki rakamın yüzdesini alır

91) Yandaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?

a) Grafik ekleme sihirbazını çağırır.
b) Çizim araç çubuğunu etkinleştirir
c) Çizim araç çubuğunun etkinliğini iptal eder
d) Veri sayfasının açılmasını sağlar

92) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?

a) =MİN(E1:E7)
b) =MİN(E1;E7)
c) =MAK(E1:E7)
d) =MAK(E1;E7)

93) Aşağıdakilerden hangisi sayıyı tarih biçimine dönüştürür?

a) Biçim – Hücreler – Sayı – Tarih
b) Biçim – Hücreler – Tarih
c) Biçim – Hücreler – Sayı – Finansal
d) Biçim – Hücreler – sayı – Bilimsel

94) Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bir fonksiyon değildir?

a) ORTALAMA
b) VE
c) YADA
d) DEĞİL

95) Aşağıdakilerden hangisi hücre içine sığmayan veriyi aynı hücre içinde bir alt satıra yazılmasını sağlar?

a) Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Metni kaydır
b) Biçim – Hücreler – Hizalama – Metin denetimi – Metni kaydır
c) Biçim – Hizala – Kaydır
d) Biçim – Hücreler – Seçim alanını kaydır

96) Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) =EĞER(C2>=50;“KALDI”;“GEÇTİ”)
b) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c) =EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d) =EĞER(C2=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

97) Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütunundaki not yuvarlandığında 50 ye eşit ve yüksekse “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
b) =EĞER(YUVARLA(C3;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

98) Yukarıdaki veriler doğrultusunda hem yazılıdan hem de uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

99) Yukarıdaki veriler doğrultusunda yazılıdan veya uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

100) Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?

a) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
b) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“ POZİTİF”))
c) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
d) =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”)

Microsoft EXCEL Sınav Yanıtları

1) B

2) A

3) C

4) D

5) D

6) A

7) A

8) D

9) A

10) B

11) A

12) C

13) D

14) C

15) C

16) D

17) A

18) B

19) C

20) C

21) B

22) A

23) A

24) A

25) B

26) C

27) C

28) B

29) A

30) B

31) B

32) A

33) B

34) D

35) B

36) A

37) D

38) C

39) B

40) A

41) C

42) A

43) B

44) C

45) C

46) D

47) B

48) A

49) C

50) C

51) C

52) C

53) C

54) D

55) A

56) C

57) A

58) D

59) B

60) B

61) A

62) C

63) B

64) D

65) A

66) B

67) C

68) B

69) A

70) D

71) A

72) A

73) B

74) C

75) B

76) C

77) C

78) C

79) C

80) B

81) A

82) B

83) A

84) C

85) A

86) A

87) B

88) C

89) A

90) C

91) A

92) A

93) A

94) A

95) B

96) B

97) A

98) A

99) B

100) A

PAYLAŞ


 OFİS DATA