0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL TEST SORULARI

Öğrenilen bilgilerin ölçülmesi için çok farklı yöntem ve teknik kullanılmaktadır. Konu Excel olunca kontrol amaçlı hem uygulama yaptırılır hem de test soruları kullanılır. Excel eğitimleri sonunda anlatılan konuların kavranılıp kavranılmadığını tespit amaçlı yöntemlerin başında Excel test soruları gelmektedir.

Bizde bu yazımızda sizler için Excel test soruları hazırladık. Bu soruları kullanarak Excel bilginizi kontrol edebilirsiniz.

Excel ile ilgili test sorularına örnek;

Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?

a) Kelime işlemci

b) Ticari program

c) Tablo / Grafik

d) Eğitim programı

Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a-) =ŞİMDİ()

b-) =TARİH()

c-) =BUGÜN()

d-) =SAAT()

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a-) AB

b-) 1A

c-) A1

d-) BA

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hücrede otomatik tarih ve saati verir?

a-) =BUGÜN()

b-) =TARİH()

c-) =ŞİMDİ()

d-) =GÜN()

Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

a-) AB:CD

b-) 1A:1B

c-) A1:A5

d-) A1:1C

Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

a-) .xlsx

b-) .docx

c-) .txt

d-) .xlt

Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir? (Kopyalar)

a-) B5

b-) =B(5)

c-) =B5

d-) =5B

Aşağıdakilerden hangisi Sayfa2 çalışma sayfasından A3 hücresinin değerini getirir? (Kopyalar)

a-) =Sayfa2!A3

b-) =Sayfa2!

c-) =Sayfa2!3A

d-) =A3Sayfa2!

A1 hücresindeki “OFİS ” metni ile A2 hücresindeki “DATA ” metnini A3 hücresi içine “OFİS DATA” yazar?

a-) =A1&A3

b-) =A1&A2

c-) =A1+A2

d-) =A1&” “&A2

Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-) A1+B1

b-) =A1+B1

c-) =(A1+B1)

d-) =TOPLA(A1;B1)

=B4+B5+B6+B7 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =Topla(B4;B7)

b-) =Topla(B4,B7)

c-) =Topla(B4:B7)

d-) Hiçbiri

=A1+A2+A3+A4+C1+C2+C3 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla(A1:C3)

b) =Topla(A1:A4:C1:C3)

c) =Topla(A1:A4;C1:C3)

d) =Topla(A1;A4:C1;C3)

Bir koşulun sonucuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a) =EĞER

b) =EĞERSAY

c) =ORTALAMA

d) =TOPLA

Yukarıdaki Excel test soruları incelendiğinde soruların çok zor olmadığı görülmektedir. Bu soruları basit seviye Excel bilgisi olan herkes rahatlıkla çözebilir.

Excel test soruları ve cevapları

Hem yukarıdaki Excel test soruları ve cevapları hem de biraz sonra verilecek test soruları gözden geçirildiğinde Excel eğitiminde kullanılan test soruları çok zor değildir. Test soruları arasında zor olanlar fonksiyon kullanımı ile ilgili sorulardan meydana gelmektedir. Bu tür soruların çözümü de fonksiyonun nasıl kullanıldığının bilinmesi halinde kolayca çözülecektir. Excel test soruları ve cevap anahtarı genellikle basittir çünkü test şeklinde hazırlanan her sorunun mutlaka bir doğru cevabı vardır. Sorunu doğru cevabını bulmak için şıkların dikkatlice gözden geçirilmesi yeterli olacaktır. Girdiğiniz sınavlarda Excel test sorularında şıkları dikkatlice incelendiğinde şıkların bazılarının ilk baştan elendiğini görürsünüz.

=EĞER(D3>70;"Geçti";"Kaldı")işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a-) D3 hücresindeki değer büyük eşit 70 ise hücreye kaldı yazar

b-) D3 hücresindeki değer boş ise geçti yazar

c-) D3 hücresindeki değer küçük 70 ise geçti yazar

d-) D3 hücresindeki değer büyük 70 ise geçti yazar

Excel Test Soruları

Yukarıdaki resimde =EĞER(D3>70;"Geçti";"Kaldı") sorusunun cevabı gösterilmiştir. D3 hücresine girilen değere göre bir karşılaştırma yapılmaktadır. 70’den büyük değerler için Geçti sonucunu çıkarmaktadır. 70’den küçük değerler için Kaldı sonucunu çıkaracaktır.

=Yuvarla(23,451;1) formülünün sonucu nedir?

a-) 23

b-) 23,4

c-) 23,5

d-) 23,451

Excel Test Soruları

Yuvarla fonksiyonu sayıların yuvarlama işlemi için kullanılmaktadır. Yuvarla fonksiyonu kullanırken iki değer girilmektedir. Birincisi yuvarlanacak sayı diğeri ise yuvarlamanın basamak değeri. Örneğimizde 23,451 kesirli sayısı Yuvarla işlemi ile 1 basamak yuvarlanmaktadır. Formülde virgülden sonra bir basamak olsun denildiği için sonuç 23,5 olarak gösterilmektedir.

=TOPLA (A1:A3;A7) formülünün eşdeğer formülü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a-) A1+A2+A3+A7

b-) A1+ A2+A3+A4+A5+A6+A7

c-) A1+A3+A7

d-) A1+A7

Bir hücrenin içinde ####### işareti varsa bunun anlamı nedir?

a-) Formül hatası

b-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır

c-) İşlev Hatası

d-) Hücre Seçilmiştir

=EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 en az kaç olmalıdır?

a-) 89

b-) 90

c-) 91

d-) 98

Excel ile ilgili test soruları

Excel ile ilgili test soruları nı sitemizde bulabilirsiniz. Excel bilginizi ölçmek için hem sitemizdeki soruları hem de bulduğunuz diğer soruları kullanabilirsiniz.

=ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?

a) B1 ve B5 hücrelerinin ortalamasını alır

b) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır

c) B1 hücresindeki sayıyı ortalar

d) B5 hücresindeki sayıyı ortalar

=Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?

a-) Hata mesajı verir

b-) Hücre içinde İyi yazar

c-) Hücre içinde Orta yazar

d-) Hücre içinde Pekiyi yazar

C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının ‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%

b-) =C3*15

c-) =C3*15

d-) =C4*1,5

C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının ‘ini prim olarak hesaplayan ve maaşına ekleyen formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =C3*15%+C3

b) C3*15+C3

c) =C3*15+C3

d) =C4*1,5+C3

Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

a) Ekle – Çizimler

b) Ekle – Grafikler

c) Ekle – Filtre

d) Ekle – Metin

A5 hücresindeki sayının karesini hesaplayan formül hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) =A5*A6

b) =A5*2

c) =A5^2

d) =A2*A5

Aşağıdakilerden hangisi Excel şablon dosya uzantısıdır?

a-) .dotx

b-) .txt

c-) .xlsx

d-) .xltx

Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilebilir?

a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak

b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sol tuşu – yeniden adlandır ile

c) Sayfa düzeni menü sekmesi– Başlıkları yazdır

d) Gözden Geçir – Çalışma kitabını koru

Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

a) F2

b) ESC

c) TAB

d) F1

Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

a) ESC + Yön tuşları

b) TAB + Yön tuşları

c) SHIFT + Yön tuşları

d) ENTER+ Yön tuşları

Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

a) Fonksiyon tuşları

b) Yön tuşları

c) ESC tuşu

d) DELETE tuşu

Excel çalışma kitabında formül hangi işaretle başlar?

a) ?

b) >

c) =

d) /

Hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 1-2-3-4 şeklinde satırlardır

b) A-B-C-D şeklinde sütunlardır

c) Satır ve sütunların kesiştiği alanlardır

d) Açıklama yapılan metin kutusudur

Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare ince + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Formül Taşıma

b) Formül Kopyalama

c) Formül Çerçevelendirme

d) Formül Bloklama

Bloklanan hücre grubu üzerinde farenin sağ tuş menüsü – İçeriği temizle işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seçili olan hücre ve hücrelerin içindeki değerleri temizler

b) Seçili olan hücre ve hücrelerin yazı tipi biçimini siler

c) Seçili olan hücre ve hücrelerin solundaki tüm sütunları siler

d) Seçili olan hücre ve hücreleri panoya kopyalar

Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen bilginin hücreye yerleşmesini sağlamaz?

a) Enter

b) Yön tuşları

c) Formül çubuğundaki onay düğmesi

d) Esc

Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) HOME

b) CTRL + HOME

c) END

d) CTRL + END

Excel sınav soruları

Excel sınav soruları hem uygulama hem de test olarak karşımıza çıkabilir. Test sorularına örnek olarak yukarıdaki sorular gösterilebilir. Excel soruları ve cevaplarından uygulamalı olanlarından birkaç tanesini aşağıda bulabilirsiniz. Daha önceden hazırlanmış ve sınavlarda sorulmuş Excel sınav soruları ve cevaplarını gözden geçirirseniz sınav esnasında karşınıza ne tür sorular geleceğini görmüş olursunuz.

Excel Test Soruları

Yukarıdaki resimde Excel uygulamalı soru örneklerini görebilirsiniz. Toplam 6 tane soru vardır ve bu soruların uygulama şeklinde yapılması gerekiyor. Formüllerinin doğru şekilde yazılması gerekmektedir.

Excel Test Soruları Excel Test Soruları Excel Test Soruları Excel Test Soruları

Excel yazılı soruları

Excel sınavlarında genel olarak uygulama ve test yöntemi kullanılmaktadır. Excel uygulama ağırlıklı bir program olduğu için Excel yazılı soruları diye soru şekli çok kullanılmamaktadır. Excel sınavlarında kullanılan soru tekniği uygulama ve test soruları şeklindedir.

A5 neyi temsil eder?

a) A sütunu

b) 5. satırı

c) A sütunu – 5. satır

d) A satırı – 5. Sütunu

(A1:A7) neyi temsil eder?

a) A1ve A7 hücrelerini

b) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri

c) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri

d) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

(A1;A7) neyi temsil eder?

a) A1ve A7 hücrelerini

b) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri

c) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri

d) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

Bilgisayar Excel Test Soruları

Excel yoğun olarak kullanılan bilgisayar programlarının başında gelmektedir. Yoğun kullanımından dolayı Excel eğitimi veren kurum ve kuruluşlar öğrencilerinin seviyelerini ölçmek için onlara test ve uygulama sınavları uygulamaktadırlar. Bilgisayar Excel test soruları örneklerine yazımızın yukarı bölümlerinde yer verdik. Excel ile ilgili test sorularına bu yazımız başta olmak üzere sitemizdeki diğer yazılarda da rahatlıkla bulabilirsiniz.

PAYLAŞ


 OFİS DATA