0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCELDE ÇIKARMA

Microsoft Office’nin en çok kullanılan programları elbette ki Word ve Excel’dir. Word bir metin editörü olması ile birlikte hesaplama olanaklarının olmaması nedeniyle iş yaşamında daha fazla Excel kullanımı gözlemlenmektedir. Kamu sektöründe ise daha fazla yazışma gereksinimleri nedeniyle Word kullanıldığı biliniyor. Office paketi içerisinde yer alan diğer uygulamalar da farklı kitleler tarafından oldukça tercih edilmektedir.

Excel genel olarak tablo oluşturma, hesaplama yapma ve rapor oluşturma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Örneğin Excel de çıkarma formülü kullanılarak birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Tabi bununla birlikte toplama formülleri ve diğer birçok matematiksel formüller uygulanabilmektedir. Sadece çıkarma işleminde değil toplama işleminde de mantık aynıdır. Tek fark toplama işleminde “Formüller Menüsü” altında yer alan “İşlev Ekle” araç çubuğu ile de işlem yapılabilirken yani asistan desteği de alınabilirken Excelde çıkartma işleminde bu durum yapılamamaktadır. Tabi toplama işlemi gibi yapıp “+” yerine “-“ koymak yolu ile asistan desteği de alınabilir.

Excel de çıkarma formülü oldukça basittir. Bilinen standart çıkarma işlemine benzer. Ancak birkaç farklı yöntem ile Excel çıkarma formülü yazılabilir.

Manuel Yazarak Excel Çıkarma İşlemi

A1 Hücresinden A2 hücresinin çıkarılması gerektiğini varsayalım. Excel çıkarma işlemi için formül şu şekilde yazılacaktır.

“=A2-A1”

Excel Çıkarma

Görüldüğü üzere Excel’de çıkarma işlemi yapılırken de bilindik “-“ işareti kullanılmaktadır. Birden fazla hücre birbirinden çıkarılacak ise hücreler art arda yazılarak işlem yapılır. Formül yazmak koşulu ile aynı anda dört işlem de gerçekleştirilebilir. Ancak çarpma ve bölme işlemlerinin parantez içerisine alınması gerekmektedir. Örneğin: “=A1+(A2*A3)” gibi. Bu çıkarma için de aynıdır.

“=A5-A4-A3-A2” gibi.

Yapılması gereken tek şey en başa “=” ifadesinin unutulmaması. Excel toplama işleminde de aynı mantık uygulanır. Sadece aralara “+” işaretinin koyulması gerekmektedir. Excelde çıkarma formülü yazılırken işlem içerisinde eğer çarpım ya da bölüm de kullanılacaksa parantezlerden yardım almak gerekir.

Excel Çıkarma

Resimden de anlaşılacağı üzere excel çarpma işlemi ile toplama çıkarma işlemi aynı anda yapılabilmektedir.

Excel de ç ıkarma formülü konusu işlenirken olası bir excel soruları içerisinde en çok çıkacak olan ise tarihlerin birbirinden çıkarılmasıdır. Bu durum sadece çıkarma işlemi için geçerli değildir. Matematik kuralları içerisinde çıkarma ile toplamanın arasında fark olmadığını biliyoruz. Öyle ise Excel tarih çıkarma sorusu, Excel toplama olarak da sıklıkla karşımıza çıkabilir.

Excel’de Tarih Toplama ve Çıkarma

Tarih ç ıkarma işlemi sonucunda aradaki gün sayısı bulunur. Bunun için ayrıca bir hücre biçimlendirme ya da işlem yapmaya gerek yoktur. Normal Excel toplama çıkarma işlemi ile aynı yapılır. Yani “=A2-A1” formülü tarih çıkarma ya da toplama işlemlerinde de geçerlidir.

Excel Çıkarma

Görüldüğü üzere Excel sadece tablo oluşturmak üzere oluşturulan bir program değildir. Aynı zamanda finansal işlemlerde de görülmektedir. Bu nedenledir ki birçok küçük işletme ticari yazılım almak yerine Excel desteği ile muhasebe veya stok takibi yapmaktadırlar. Aynı zamanda raporlama desteği de veriyor olması Excel seçimini etkileyen ciddi unsurlar arasında yer almaktadır.

Excel özet rapor olarak adlandırılan PivotTable kullanımı elde edilen verilerin belirli filtreler yardımı ile rapor edilebilir hale getirilmesidir. Burada tekdüzelik söz konusu değildir. Çünkü istenilen sütun bazında rapor oluşturabilmek mümkündür. Örneğin belirli bir ürün satan işletme tarih ağırlığına bağlı olarak satış raporu çıkarabilirken aynı tablodan destek alarak ürün bazlı rapor da çıkarma olanağı yakalayacaktır.

Kısacası Excel çıkarma ya da diğer formüller yardımı ile oluşturulan verilerin raporlanması iş yerleri açısından oldukça önemlidir ve Excel bu konuda maksimum destek sağlar.

PAYLAŞ


 OFİS DATA