0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

FAALİYET ALANI EĞİTİMİ

Faaliyet Alanı Eğitimi : Piyasa araştırması yaparak uygun olan iş kolunu seçme ve hukuki sorumlulukları yerine getirme veri ve yeteneklerinin yerine getirildiği eğitim materyalidir. Faaliyet alanı eğitiminin genel amacı bu eğitim ile öğrenci, gerekli platform temin edildiğinde, uygun işi seçebilecek, kasayı idare edebilecek, hukuki sorumlulukları yerine getirebilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Faaliyet Alanı Eğitimi – İş Kolları

o Tarım Nedir?

§ Tarım Ürünleri İşletmeleri Nedir?

§ Hayvansal Ürün İşletmeleri Nedir?

§ Su Ürünleri İşletmeleri Nedir?

o Sanayi Nedir?

§ Kobi Nedir?

§ Büyük Ölçekli İşletmeler Nedir?

o Ticaret Nedir?

§ Ticaretin Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Ticaretin Türleri Nelerdir?

o Hizmet Nedir?

§ Hizmetin Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Reklâm Hizmetleri Nelerdir?

§ Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Nelerdir?

§ İnşaat Hizmetleri Nelerdir?

§ Sağlık Sosyal Güvenlik Hizmetleri Nelerdir?

§ Turizm Hizmetleri Nelerdir?

§ Finans Hizmetleri Nelerdir?

§ Çevre Hizmetleri Nelerdir?

§ Muhasebe Hizmetleri Nelerdir?

§ Ulaştırma Hizmetleri Nelerdir?

2. Faaliyet Alanı Eğitimi – Pazarlama ve Pazar Araştırması

o Pazarlama ve Satış Nedir?

o Pazar Kavramı Nedir?

§ Tüketici Pazarı Nedir?

§ Örgütsel Pazarlar Nelerdir?

§ Uluslararası Mal Pazarı Nedir?

§ Pazarların Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

o Pazar Araştırması Nedir?

§ Problemin Tanımlanması Nasıl Yapılır?

§ Araştırmanın Planlanması Nasıl Yapılır?

§ Araştırma Planın Uygulanması Nasıl Yapılır?

§ Verilerin Analiz ve Yorumu Nasıl Yapılır?

§ Araştırma Raporunun Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Veri Toplama Metotları Nelerdir?

3. Faaliyet Alanı Eğitimi – Kasa İdaresi

o Sermaye Kavramı Nedir?

§ Sabit Kıymetler Sermayesi Nedir?

§ İşleyen Sermaye Nedir?

o Para Akışı Nedir?

§ Akış Tahmini Yapma Nasıl Yapılır?

§ Nakit Gelir Akışı Nedir?

§ Nakit Gider Akışı Nedir?

4. Faaliyet Alanı Eğitimi – İşletmenin Hukuki Sorumlulukları

o Kişiler ve Hukuki Ehliyetleri Nelerdir?

§ Gerçek Kişi Nedir?

§ Tüzel Kişi Nedir?

§ Kişilerin Hukuki Ehliyetleri Nelerdir?

o Borç Kavramı Nedir?

§ Borcu Doğuran Olaylar Nelerdir?

§ Borçların İfası Nedir?

§ Borçların Sona Ermesi Nedir?

o Ticaret Hukuku Nedir?

§ Ticari İşletme Nedir?

§ Tacir Nedir?

§ Ticaret Unvanı Nedir?

§ Ticari Defterler Nelerdir?

o Kıymetli Evrak Hukuku Nedir?

§ Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri Nelerdir?

§ Kıymetli Evrak Türleri Nelerdir?

o İş Hukuku Nedir?

§ İşçi Nedir?

§ İşveren Nedir?

§ İş yeri Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA