0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

İHRACAT KAYITLARI EĞİTİMİ

İhracat Kayıtları Eğitimi: İhracat işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını yapılmayla ilgili verilerin ve bilgilerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. İhracat kayıtları eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde ihracat işlemlerini belgeler üzerinden kaydedebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İhracat Kayıtları Eğitimi – İhracat Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları

o Peşin Ödeme Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

§ Havale Şeklinde Nasıl Yapılır?

§ Nakit Ödeme Şeklinde Nasıl Yapılır?

§ Prefinansman(Ön Ödeme) Şeklinde Nasıl Yapılır?

§ Red Klauslu Akreditif Şeklinde Nasıl Yapılır?

o Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

§ Mal Mukabili Ödeme Nasıl Yapılır?

o Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

§ Vesaik Mukabili Ödeme Nasıl Yapılır?

o Akreditifli Ödeme Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

§ Akreditif Nedir? Ne İşe Yarar?

§ Akreditifin Açılması Nasıl Yapılır?

§ Akreditif Türleri Nelerdir?

§ Yurt Dışı Şubelerde Bırakılan İhracat Bedeli Nedir?

§ %30’luk Kısmın Yurt Dışında Bırakılması Nasıl Yapılır?

§ Yurt Dışı Şubede Bırakılan Tutarın Yurda Getirilmesi Nasıl Yapılır?

§ 180 Günlük Sürenin Bitmesi (Ek Süre Dahil) Nasıl Yapılır?

§ Yurt Dışı Alacakların Dönem Sonu Değerleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Değerleme İşlemi Yapılmış Yurt Dışı Alacağın Tahsili Nasıl Yapılır?

o Kabul Kredi Ödemeli Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

o Konsinye Satış Ödeme Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

o Açık Hesap Ödeme Şeklinde İhracat Nasıl Yapılır?

2. İhracat Kayıtları Eğitimi – Dış Ticaret İşlemlerinde Katma Değer Vergisi (KDV)

o İhracat İşlemlerinde KDV Nedir?

§ İhracat İstisnası Nedir?

§ Katma Değer Vergisi Kanunu ve İstisnaya İlişkin Hükümler Nelerdir?

§ KDV’nin İadesi Nedir?

§ Üretici-İhracatçı İşletmelerde KDV ve Örnek Uygulama Nedir?

3. İhracat Kayıtları Eğitimi – Dış Ticarette Devlet Yardımları

o Devlet Yardımlarının Amacı Nedir?

o Devlet Yardımlarının Kapsamı Nedir?

o Devlet Yardımlarının Çeşitleri Nelerdir?

§ Yurt Dışı Ofis-Mağaza İşletme ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Yardımlar Nelerdir?

§ Çevre Koruma Yardımları Nasıl Yapılır?

§ Yurt İçi ve Yurtdışı Uluslararası Nitelikteki İhtisas Fuarlarına İlişkin Yardımlar Nelerdir?

§ Pazar Araştırmasına Yönelik Yardımlar Nelerdir?

§ AR-GE Yardımları Nelerdir?

§ Eğitim Yardımları Nelerdir?

§ İstihdam Oluşturmaya Yönelik Yardımlar Nelerdir?

§ Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Nelerdir?

§ Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Yardımları Nelerdir?

§ Marka Tanıtım ve Türk Malı İmajı Nedir?

o Devlet Yardımı Uygulayan Kuruluşlar ve Destek Türleri Nelerdir?

§ Dış Ticaret Müsteşarlığı-DTM Nedir?

§ İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi-(İGEME) Nedir?

§ İhracatçı Birlikleri-İB Nedir?

§ İktisadi Kalkınma Vakfı-İKV Nedir?

§ Türk Patent Enstitüsü Nedir?

§ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK Nedir?

§ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV Nedir?

o Devlet Yardımına İlişkin Uygulama ve Muhasebe Kayıtları Nelerdir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA