0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

KAYNAK HESAPLARI EĞİTİMİ

Kaynak Hesapları Eğitimi: Muhasebe ve finansman faaliyetinde tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde yevmiye defterine kaynak hesaplarını kaydetme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Kaynak hesapları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile tek düzen muhasebe sistemine uygun biçimde yevmiye defterine kaynak hesaplarını kaydedebileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. Kaynak Hesapları Eğitimi – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri

o Mali Borçlar Hesabı Nedir?

o Ticari Borçlar Hesabı Nedir?

o Diğer Borçlar Hesabı Nedir?

o Alınan Avanslar Hesabı Nedir?

o Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri Hesabı Nedir?

o Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı Nedir?

o Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı Nedir?

o Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Hesabı Nedir?

o Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı Nedir?

2. Kaynak Hesapları Eğitimi – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri

o Mali Borçlar Hesabı Nedir?

o Ticari Borçlar Hesabı Nedir?

o Diğer Borçlar Hesabı Nedir?

o Alınan Avanslar Hesabı Nedir?

o Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı Nedir?

o Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Hesabı Nedir?

o Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı Nedir?

3. Kaynak Hesapları Eğitimi – Öz Kaynaklar ve Envanter İşlemleri

o Ödenmiş Sermaye Hesabı Nedir?

o Sermaye Yedekleri Hesabı Nedir?

o Kâr Yedekleri Hesabı Nedir?

o Geçmiş Yıl Kârları Hesabı Nedir?

o Geçmiş Yıl Zararları Hesabı Nedir?

o Dönem Net Kârı (Zararı) Hesabı Nedir?

4. Kaynak Hesapları Eğitimi – Nazım Hesapların İncelenmesi

o Nazım Hesaplar Hesabı Nedir?

o Nazım Hesapların İşleyişi Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA