0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

KDV İSTİSNASI İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

KDV İstisnası İşlemleri Eğitimi: İhracatta KDV istisnası ile ilgili temel verilerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. KDV istisnası işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde, ihracatta KDV istisnasının hangi durumlarda söz konusu olduğunu öğrenecek ve iade talebinde bulunabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. KDV İstisnası İşlemleri Eğitimi – Mal İhracatında KDV İstisnası

o Mal İhracında İhracat İstisnasının Beyanı Nasıl Yapılır?

o Mal İhracında İhracat İstisnasına İlişkin Özel Durumlar Nelerdir?

§ Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Nasıl Yapılır?

§ Yurt Dışındaki İnşaatlara Makine ve Ekipman Götürülmesi Nasıl Yapılır?

§ Yurt Dışına Mal Kiralanması Nasıl Yapılır?

§ İhracat Nedir?

§ Millileşmemiş Malların Satışı Nasıl Yapılır?

§ İhracat Sayılan Yurtiçi Satışlar Nasıl Yapılır?

§ Sınır ve Kıyı Ticareti Nasıl Yapılır?

§ Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Nasıl Yapılır?

§ Ayni Sermaye İhracı Nasıl Yapılır?

§ Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Nasıl Yapılır?

§ Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Nasıl Yapılır?

§ Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Nelerdir?

§ Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Nasıl Yapılır?

§ İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Nasıl Yapılır?

§ İhracatta Uygulanan Vade Farkları Nelerdir?

§ Navlun ve Sigorta Bedellerinin Durumu Nedir?

o Mal İhracında KDV İadesi İçin Aranan Belgeler Nelerdir?

§ Gümrük Beyannamesi Nedir?

§ İhraç Edilen Malların Satış Faturaları Nelerdir?

§ İndirilecek KDV Listesi Nedir?

§ İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2. KDV İstisnası İşlemleri Eğitimi – Hizmet İhracında KDV İstisnası

o Yurt Dışına Yapılan Hizmetler Nelerdir?

§ Yurt Dışına Yapılan Hizmetlerde İstisna Nedir?

§ Yurt Dışında Yapılan Hizmetler Nelerdir?

o Hizmet İhracatı İstisnasının Beyan Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Hizmet İhracında İade İçin Aranılacak Belgeler Nelerdir?

§ İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Nedir?

§ Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenen Satış Faturalarının Aslı/Fotokopisi veya Listesi Nedir?

§ Döviz Alım Belgesi Nedir?

§ İndirilecek KDV Listesi Nedir?

§ İhraç Edilen Hizmetin Bünyesine Giren KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

3. KDV İstisnası İşlemleri Eğitimi – Bavul Ticaretinde KDV İstisnası

o Bavul Ticaretinde KDV İstisnasından Faydalanmanın Şartları Nelerdir?

o Bavul Ticareti Yoluyla İhracat Yapanlara Teslim Edilen Mallar İçin Tecil (Erteleme)- Terkin (Silme) Uygulanması Nasıl Yapılır?

o Bavul Ticaretinde KDV İadesi İçin Aranılacak Belgeler Nelerdir?

§ Onaylı Özel Fatura Nedir?

§ Döviz Alım Belgesi Nedir?

§ İndirilecek KDV Listesi Nedir?

§ İhraç Edilen Malların Bünyesine Giren KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Bavul Ticaretinde Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin Aranılan Belgeler Nelerdir?

4. KDV İstisnası İşlemleri Eğitimi – Yolcu Beraberi Eşya İhracında KDV İstisnası

o İstisnadan Yararlanacaklar Kimlerdir?

o İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Kimlerdir?

o İstisna Kapsamına Giren İşlemler

o İstisna Kapsamında Yapılacak İşlemler Nasıl Yapılır?

§ Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Nasıl Yapılır?

§ Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Nasıl Yapılır?

o Yolcu Beraberi İhracatta KDV İadesinin Yapılması Nasıl Yapılır?

§ İadenin Gümrük Çıkışında Yapılması Nasıl Yapılır?

§ İadenin Yurt Dışına Çıkıştan Sonra Alınması Nasıl Yapılır?

§ İadenin Elden İadesi Nasıl Yapılır?

§ İadenin Avans Olarak Önceden Ödenmesi Nasıl Yapılır?

§ İadenin " Yetki Belgeli" Aracı Firmalar Tarafından Yapılması Nasıl Yapılır?

o Yolcu Beraberi Eşya İhracında İade İçin Aranılacak Belgeler Nelerdir?

§ Onaylı Fatura veya Fatura/Çekler Nelerdir?

§ İndirilecek KDV Listesi Nedir?

§ İhraç Edilen Malların Bünyesine Giren KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Nelerdir?

5. KDV İstisnası İşlemleri Eğitimi – İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler (Tescil Terkin Sistemi)

o İmalatçı Olmanın Şartları Nelerdir?

o Tecil-Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği Nedir?

o Tecil Terkin Uygulaması Nedir?

o Tecil –Terkin İşlemlerine İlişkin Bazı Hususlar Nelerdir?

o İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil Terkin ve İade Edilecek KDV’nin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Dâhilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması Nasıl Yapılır?

§ Uygulamanın Kapsamı Nedir?

§ Tecil-Terkin Kapsamındaki Teslimler İçin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

§ Satıcıların KDV Beyanı Nasıl Yapılır?

§ Terkin ve İade İşlemi Nasıl Yapılır?

o İhracat Kayıtlı Teslimlerde KDV İstisnasından Faydalanmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

§ İhraç Kaydıyla Teslimler İçin Tecil-Terkin Uygulamasında Aranacak Belgeler Nelerdir?

§ Dâhilde İşleme Ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında Aranacak Belgeler Nelerdir?

o KDV İadesi Nasıl Yapılır?

§ İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade Nasıl Yapılır?

§ Teminat Karşılığı İade Nasıl Yapılır?

§ Vergi İnceleme Raporu İle İade Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA