0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

Mali Tablolar Eğitimi: Dış ticarete yönelik hesap planının anlatıldığı ve temel tabloların düzenlendiği eğitim materyalidir. Mali tablolar eğitiminin genel amacı işletmenin hesap planını ve kayıt sistemini işin özelliğine göre oluşturabilecek, temel mali tabloları düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mali Tablolar Eğitimi - Hesap

o Hesap Kavramı Nedir?

o Hesabın Şekli Nedir?

o Hesaplara İlişkin Terimler Nelerdir?

o Hesapların İşleyiş Kuralları Nelerdir?

§ Bilanço Hesaplarının İşleyiş Kuralları Nelerdir?

§ Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları Nelerdir?

o Hesap Planı Nedir?

§ Hesap Çerçevesi Nedir?

§ Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

2. Mali Tablolar Eğitimi – Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları

o Muhasebenin Tanımı Nedir?

o Muhasebenin Temel İlkeleri Nelerdir?

o Temel Mali Tablolar Nelerdir?

§ Bilânço Nedir?

§ Bilânço İlkeleri Nelerdir?

o Bilânçonun Biçimsel Yapısı Nedir?

§ Varlık Kavramı ve Unsurları Nelerdir?

§ Kaynak Kavramı ve Unsurları Nelerdir?

o Bilânçonun Temel Denkliği Nedir?

o Varlık ve Kaynaklardaki Değişmelerin Bilânçoda İzlenmesi Nedir?

o Bilânço Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Açılış Bilânçosu Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Kapanış Bilânçosu Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

3. Mali Tablolar Eğitimi – Gelir Tablosu

o Gelir Tablosu İlkeleri Nelerdir?

o Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı Nedir?

o Gelir Tablosunun Türleri Nelerdir?

§ Hesap Tipi Gelir Tablosu Nedir?

§ Rapor Tipi Gelir Tablosu Nedir?

o Gelir Tablosu ve Bilânço İlişkisi Nedir?

o Gelir Tablosu Uygulaması Nedir?

PAYLAŞ


 OFİS DATA