0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Sosyal Güvenlik Eğitimi: SGK hakkında veri sahibi olarak 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c sigortalılarının iş ve işlemleri ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Sosyal güvenlik eğitiminin genel amacı SGK mevzuatlarına göre işletmenin 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c işlemlerini yapabilecek ve belgelerini düzenleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sosyal Güvenlik Eğitimi – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

o Sosyal Güvenlik Kavramı Nedir?

o Sosyal Güvenliğin Temel Fonksiyonları Nelerdir?

o Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi Nedir?

o Sosyal Güvenlik Kurumunda Sigortalılık Nedir?

§ Hizmet Akdi ile Çalışanlar (4/1-a) Nedir?

§ Bağımsız Çalışanlar (4/1-b) Nedir?

§ Kamu Görevlileri (4/1-c) Nedir?

o Sosyal Güvenlik Terimleri Nelerdir?

o İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

o e-sigorta Uygulaması Nedir?

o 4/1-a İş Yeri Bildirgesi Nedir?

§ İş Yerinin Tescili Nedir?

§ İş Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler Nelerdir?

§ İdari Para Cezaları Nedir?

o 4/1-a Sigortalının Bildirimi Nedir?

§ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

§ Sigortalı Bildirim Belgesi Nedir?

§ Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir?

§ İdari Para Cezaları Nelerdir?

o 4/1-a Aylık Ücret Bordrosu Nedir?

§ Aylık Ücret Bordrosu Şekli Nedir?

§ Normal Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ İzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılır?

§ İşçi Aylık Hesap Pusulası Nedir?

§ Yıllık Ücretli İzin Defteri Nedir?

o 4/1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

§ Prim Oranları Nelerdir?

§ Sigortalı Hesap Fişi Nedir?

§ Sigortalı Eksik Gün Bildirim Formu Nedir?

§ Kayıt ve Belgelere İlişkin Sorumluluklar Nelerdir?

§ İdari Para Cezaları Nelerdir?

2. Sosyal Güvenlik Eğitimi – Bağımsız Çalışanlarda Sigortalılık (4/1-b)

o 4/1-b Sigortalısı Sayılanlar Nelerdir?

o Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi Nasıl Yapılır?

§ İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

§ Sigortalı Sayılmayanlar Nelerdir?

o Bağımsız Çalışanlar Açısından Prime Esas Kazançlar Nelerdir?

o Prim Oranları Nelerdir?

o Primlerin Ödenmesi Nasıl Yapılır?

o Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

§ Genel Sağlık Sigortası Nedir?

§ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedir?

§ Hastalık Nedir?

§ Analık Nedir?

§ Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Nedir?

o Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi Nasıl Yapılır?

3. Sosyal Güvenlik Eğitimi – Kamu Görevlilerinde Sigortalılık (4/1-c)

o 4/1-c Sigortalısı Sayılanlar Nelerdir?

o Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi Nasıl Yapılır?

o İş Yerinin Bildirimi Nasıl Yapılır?

o Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

§ Prime Esas Kazançlar ve Prim Oranları Nelerdir?

o Sigortalılığın Sona Ermesi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA