0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

SQL KOMUTLARI

SQL denildiği zaman direkt akla veritabanı gelir. Tabi, Veritabanı sadece SQL değildir, VTYS (VeriTabanı Yönetim Sistemleri) için bir bileşen olarak adlandırılır. SQL için programlama dili demek yanlıştır, o bir sorgu dilidir.

SQL ile yapabileceğiniz işlemler sınırsız değildir. Veritabanına kaydettiğiniz bilgileri SQL komutları ile çekebilirsiniz. Kullanacağınız SQL komutları server üstünde işlenir. Komutlar ne kadar sade olursa server o kadar hızlı olur.

Temel SQL Komutları

SQL dersleri almaya başladığınız zaman ilk öğreneceğiniz, temel SQL Komutları olacaktır. Veritabanı içerisinde oluşturulmuş sütunlar içerisinden istediklerinizi seçebilmeniz için SELECT Komutunu kullanmanız gerekiyor.

Mesela; popüler müziklerin olduğu bir liste yaptınız, sevdiğiniz 10 şarkıyı liste halinde veritabanına kaydettiniz. Buradaki müziklerinde 1 tanesini veya daha fazlasını seçebilmek için SELECT komutunu kullanmanız gerekecektir.

Örnek;

 • SELECT Ad, Dakika
 • FROM Müzikler

Yukarıdaki SQL komutu, müzikler ismindeki sütundan şarkının ismini ve kaç dakika olduğu bilgisini çekmeye yarayacaktır.

FROM komutu, bilgiyi nereden çekeyim sorusunu sorar. SELECT komutu ise; çekilecek bilgilerin neler olduğunu seçmenizi sağlar.

Temel SQL Komutları sık kullanılan komutlardan biri de WHERE olarak bilinir. WHERE komutu, yapacağınız sorgularda farklı kriterleri seçmenize yardımcı olur. WHERE komutunda daha ayrıntılı arama yapabilmek için MSSQL Komutları olan “LIKE, IN, BETWEEN” kullanılabilir.

Örnek;

 • SELECT *
 • FROM Müzikler
 • WHERE Dakika > 5

Yukarıdaki örnek SQL komutları şu işe yarar; Müzikler içerisindeki (FROM), 5 dakikadan küçük olan (WHERE Dakika > 5), bütün şarkıları çek(SELECT *). Veritabanı SQL komutları içinde yer alan WHERE komutunu LIKE ile kullanarak ayrıntılı sorgulama yapılabilir. Örnek;

 • SELECT Ad
 • FROM Müzikler
 • WHERE Ad LIKE “ne”

Örnekteki SQL Arama Komutları ile Müzikler listemizde yer alan ve içerisinde “ne” geçen şarkıların isimlerini sorgulamaya yarar. “Ben Ne Yangınlar Gördüm” isimli şarkı listemizde varsa bu komut ile o şarkının bilgisi çekilecektir.

WHERE Komutunun IN ile kullanımı sayesinde detaylı aramalar gerçekleştirilir.

Örnek;

 • SELECT Ad
 • FROM Müzikler
 • WHERE Tarih IN “2015”

SQL komutu örnekleri içindeki IN’ın kullanımı ile müzikler listenizdeki 2015 yılına ait şarkıların listesini sorgulayabilirsiniz

Veritabanından çekmek istediğiniz bilgiler belirli bir aralığı ifade edecekse BETWEEN kullanılmalıdır.

Örnek;

 • SELECT Ad
 • FROM Müzikler
 • WHERE Tarih BETWEEN 2010 and 2015

Örnekteki Access SQL Komutları sayesinde, listenizdeki şarkılardan 2010 ve 2015 tarihleri arasındakileri seçebilirsiniz.

SQL Server Komutları

SQL Server Komutları içinde en çok kullanılanları; SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE.

 • SQL server içindeki kayıtlı olan bilgilere ulaşmak için SELECT.
 • Silmek istediğiniz veriler için DELETE.
 • DELETE * FROM Calisanlar WHERE yas='18';
 • Yukarıdaki DELETE komutu, çalışanlar içinde 18 yaşında olan herkesin kaydını siler.
 • İNSERT, tabloya yeni veriler ilave etmenizi sağlar.
 • INSERT INTO calisan(No,ad,alan) VALUES(11,'Selin Güzellik','Muhasebe')

Yukarıdaki SQL komutu, çalışanların yer aldığı tablonun, 11. Sırasına ”Selin Güzellik” adındaki kişiyi ekler.

Ayrıca çalıştığı alanı, yani “Muhasebe”yi de ekler. Bu işlemi detaylandırarak, yaşını, maaşını da ilave edebilirsiniz.

UPDATE, güncelleme için kullanılır, yalnız bütün verileri güncellememeye dikkat etmelisiniz. Yani WHERE komutu ile neredeki bilgiyi güncellemek istediğinizi belirtin.

UPDATE Calisan set Calisanmaas=Calisanmaas+50

Yukarıdaki SQL server komutunda, çalışanlarınızın bütün bilgilerinin yer aldığı listeden, maaşlarını 50 TL para ekler. UPDATE komutunun temel amacı bilgileri yenilemektir.

T-SQL Komutları

SQL Komutları ile oluşturduğunuz yapıya T-SQL denir. T-SQL komutları ile sorgulanan verilere erişirsiniz. Mevcut verilerinizi güncelleyebilirsiniz. Veritabanını ayrıntılı şekilde yönetebilirsiniz. DML, DDL ve DCL olmak üzere 3 kategoride karşımıza çıkmaktadır.

SQL Veri İşleme Dili (DML)

SQL veri işleme dili ile veritabanında yer alan bilgileri seçebilir, değiştirebilir, silebilir ve yenisini ekleyebilirsiniz. Bunlara DML komutları da denilmektedir.

 • SELECT: Tabloda seçilecek veriyi ifade eder.
 • DELETE: Veritabanında işinize yaramayan bilgileri siler.
 • UPDATE: Tablonuzdaki bilgilerde değişiklik yapmanıza yarar.
 • INSERT: Veritabanına yeni veriler ilave etmenizi sağlar.

SQL Veri Tanımlama Dili (DDL)

SQL Veri tanımlama dili ile verilerin yer aldığı tabloları oluşturabilirsiniz. İşinize yaramayan tabloları silebilir, yenilemek istediklerinizi güncelleyebilirsiniz.

 • CREATE TABLE: Tablo oluşturmanıza yarar.
 • ALTER TABLE: Mevcut tabloda değişiklik yapmaya yarar.
 • DROP TABLE: Gereksiz tabloları siler.
 • CREATE INDEX: Tablo içinde dizin yaratmanıza olanak tanır.

SQL Veri Kontrol Dili (DCL)

SQL veri kontrol dili ile yönetim alanında yetki verebilirsiniz. Veritabanını kullanacak kişi hakkında gerekli ayarları yapmanızı sağlar.

 • GRANT: Veritabanı kullanıcısını yetkilendirmeniz yarar.
 • DENY: Yapılmasını istemediğiniz kullanıcı hareketlerini engeller.
 • REVOKE: Önceden verilmiş olan yetkileri ortadan kaldırmaya yarar.

PL/SQL Komutları

PL/SQL, yapısal dillerin niteliklerinin SQL’e ilave edilmesi ile meydana gelen Oracle’a özgü bir dil olarak bilinmektedir.

PL/SQL ile istediğiniz SQL cümlesini yazabiliyorsunuz. PL/SQL komutları veritabanında muhafaza edildiğinden çok fazla trafiğe neden olmaz.

 • Declare ; Blok içinde bulunan değişkenlerin adlandırıldığı alandır.
 • Begin ; Blok başlangıcını ifade eden rezerve adıdır.
 • Exception ; Herhangi bir hata anında ne yapılması gerektiğini bildirir.
 • End ; Blok sonunu ifade eden rezerve adıdır.

MYSQL Komutları

Mysql, PHP ile beraber kullanılan, popüler bir veritabanıdır. Çok sık kullanıldığı için sürekli güncellenerek daha kullanışlı hale gelmiştir. Mysql komutları sayesinde tablolar oluşturabilir, listeleyebilir ve verilerinizi barındırabilirsiniz.

SQL Nedir

Yukarıdaki SQL komutları örneğimizde, MYSQL içinde deneme isimli bir veritabanı yarattık. (create database deneme)

İkinci aşamada mevcut veritabanlarını göster dedik. (Show databases) karşımıza 3 tane çıktı, en sonda ise biraz önce oluşturduğumuz deneme isimli veritabanını görüyoruz.

Üçüncü aşamada ise yeni yarattığımız veritabanı içine giriş yaptık. (use deneme) Şu an oluşturacağımız her şey, yeni yarattığımız deneme veritabanında geçerli olacaktır.

İleri SQL Komutları

SQL komutları zaman daha ayrıntılı hal alır. İleri SQL komutları daha profesyonel kullanıcılar için geçerlidir.

INTERSECT Komutu, iki farklı sorgudaki ortak kesişim noktasını göstermektedir.

Mesela; X ve Y içinde veriler kayıtlı. Intersect komutu sayesinde X ve Y içindeki ortak verilerin neler olduğunu listeleyebilirsiniz.

SQL Nedir

EXPECT Komutu, yine 2 farklı sorgu içerisinde kullanılır. İlk sorguda bulunan, ikinci sorguda bulunmayan verileri bizlere listeler.

Mesela; X ve Y kümeleriniz baz alalım. X kümesinde çalışan personelin maaşı var. Y kümesinde ise sadece maaş yok. EXPECT komutu bizlere X’de yer alan, Y’de olmayan maaşları gösterecektir.

SQL Nedir

SQL Dersleri

SQL komutları, sadece sizlere aktardığımız kadar değildir. Çok fazla komut bulunmaktadır. Bu komutları tek başınıza öğrenmeye çalışmak kolay olmayacaktır. Bu yüzden SQL dersleri için eğitim almanız gerekebilir.

Özellikle uzman kadrolardan alacağınız kaliteli SQL Eğitimleri sayesinde, iş dünyasındaki rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Daha önce hiç SQL kullanmadıysanız, komutlara çok yabancıysanız, SQL eğitimini mutlaka almanızı öneriyoruz.

SQL Eğitimi sonrasında eğitmenlerden sizlere SQL Komutları PDF şeklinde verilecektir, böylece SQL Komutları ve Örnekleri daha rahat şekilde anlaşılacaktır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA