0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL BORDRO HESAPLAMA

Microsoft Excel genel olarak stok kontrolü yapan ve cari takip gerçekleştiren işletmelerde fazlaca kullanılıyor olsa da hemen hemen her kurum ve kuruluş Excel bordro hesaplama için de kullanmaktadır. Personel takibi ve performans değerleme yapan kurum ve kuruluşların hizmet dönümlerinin ödeme tutarlarının kolaylıkla takip edilebiliyor olması bakımında MS Excel eşsiz bir programdır.

Excel bordro hesaplama programı yapabilmek için çok ileri düzey bilgiye sahip olmaya da gerek yoktur. Dört işlem formüllerinin yanında birkaç fonksiyona hakim olmak da bordro hesaplama için yeterli olabilecektir.

Exel maaş hesaplama için bazı sabit donelere ihtiyaç olacaktır ki bu veriler zaten işletmelerde bulunmaktadır. Çocuk sayısından damga vergisine birçok veri mevcutta bordro hesaplamada kullanılması gereken genel verilerdir. Excel bordro hesaplama için bu verilerin ayrı bir sayfada tutulması gelecek dönemlerde yapılacak değişikliklerin de otomatik yansımasına olanak sağlayacaktır.

Excel Bordro Hesaplama

SGK Primi İşçi payı Hesaplama

Örneğimizde farklı maaş alan kişilerin sabit verileri Brüt Maaş sütununa girilmesi gerekmektedir. SSK işçi payının % 14 olduğunu hesaplayacak olursak:

“=Brüt Maaş * %14” formülünü girerek Excel bordro hesaplama işleminin ilk adımları oluşturulur.

Excel Bordro Hesaplama

İşsizlik Sigortası işçi payı ve Gelir Vergisi Matrahı Hesabı

İşsizlik sigortası işçi payı da buna benzer bir yöntemle doldurulur. Ancak gelir vergisi matrahı hesaplarken daha önce doldurduğumuz sütunlardan da destek alınır. Bu işlemler Excel bordro hesaplama için gerekli kanuni verilerdir. Ücret tablosu Excel oluşturmak için de bu verilere ihtiyaç duyulacaktır. Gelir vergisi matrahını aşağıdaki resmin incelenerek daha net anlaşılması olasıdır.

Excel Bordro Hesaplama

Excel Bordro Hesaplama İşleminde Gelir Vergisi

Gelir vergisi oranını hesaplamak için de daha önce hesapladığımız gelir vergisi matrahından destek alınacaktır. Görüldüğü üzereExcel bordro hesaplama programı yaparken birden fazla doneleri birleştirmek ve aralarında hesaplama yaptırmak gerekmektedir. Böylece bordro hesaplama programı oluşturulması mümkün olacaktır.

Excel Bordro Hesaplama

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Yine kanun ile belirlenmiş olan damga vergisi hesaplanarak bordro hesaplama Excel programında yer almalıdır. Bu oranlar sıklıkla değişen oranlar değildir. Bu nedenle Excel bordro hesaplama programının ilk oluşturulma aşamasında gerekli olan unsurlardır. Kanunlara göre bazı dönemlerde değişebilecektir. Ücretlerin her yıl değişebileceği gibi.

Excel Bordro Hesaplama

Kesinti toplamlarında standart dört işlemler yapılması yeterli olacaktır. Tabi ki bu toplama matrahı almak akıllıca olmaz ve hatalı sonuçlar verecektir. Sadece kesinti uygulanan sütunların toplanması doğru Excel maaş hesaplama programı yapabilmek adına önemli bir unsurdur.

Excel Bordro Hesaplama

Bir Excel bordro hesaplama programı oluştururken belki de en kolay kısım net ücret hesaplama işlemidir. Az da olsa Excel bilgisi olan bir kişi dahi bunu kolaylıkla başarabilir. Brüt maaştan kesintiler toplamını çıkarmak yeterli olacaktır. Ancak kesintiler toplamının hesaplanmasında yukarıda açıkladığımız hususların dikkatlice yapılması gerekmektedir.

Excel Bordro Hesaplama

Asgari Geçim İndirimi Hesabı

Yasal yükümlülükler doğrultusunda devlet işçilere Asgari geçim indirimi diğer bir deyiş ile AGİ ödemektedir. İşverenler bunları personellerine ödeseler de farklı yöntemler ile devletten iade alabilmektedirler. Bu nedenle bu tutar işverenin ödemek zorunda olduğu ancak kendi gideri olmayan bir ücrettir. AGİ çocuk sayısına göre de değişebilmektedir. Evli olup olmaması da AGİ Hesabı için gerekli verilerdir.

AGİ indirimi hesabını etkileyen unsurlar devlet tarafından belirlenmektedir. Bizlere düşen ise Excel bordro hesaplama programında gerekli verilerin hesaplanması. Bunun hesabı yapılırken alınan maaş ile de ilişkilendirmek gerekecektir.

Asgari Geçim indirimi hesabında Gelir Vergisi Matrahı ile kişinin kendisi, eşi ve çocuklarının payları tespit edilir.

Excel Bordro Hesaplama

AGİ Matrahı için ise daha önce kişi, eşi ve çocukları için hesaplanan oranların toplamı alınması gerekir. Hesaplanan AGİ Matrahının % 15’lik kısmı ise yasal olarak tespit edilmesi gerekir. Son işlemimiz ise AGİ sonrası net maaşın hesaplanmasıdır. Bunun için de yukarıda hesaplanan net ücret ile %15 kesintili AGİ miktarının toplanması gerekmektedir.

Excel Bordro Hesaplama

Memur maaş hesaplama Excel işlemleri de benzer bir şekilde oluşturulabilirken kişiye göre uygulamalar da bu sayfadaki verilerden alınarak tamamlanır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA