0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCELDE SATIR SABİTLEME

Excel’de yapmış olduğumuz işler tek sayfalı işler değildir. Bazı durumlarda 30-40 sayfalık veri girişlerinin yanında veri kontrolleri de yapılmaktadır. Çalışma sayfamızı aşağı doğru kaydırırken üstte bulunan başlıkların sabit olarak kalması gerektiği durumlarda satır sabitleme işlemini yapmamız gerekir. Excelde satır sabitleme işlemi kolaydır. Bu sabitleme işlemi ile veri girişlerinde hızlanmanın yanı sıra veri kontrollerinde de kolaylık sağlanacaktır. Bu işlem Excel satır kilitleme olarak da bilinmektedir.

Excelde Satır Sabitleme

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi aşağılara doğru sayfayı kaydırdığımızda 1’nci satırdaki alan bilgileri de yukarı kayacağı için başlıkları göremeyeceğiz. Excel satır sabitleme işlemi bu gibi durumlarda imdadımıza yetişmektedir. Birkaç fare tıklaması ile yapılan bu işlem sayesinde çalışma sayfamızdaki ilk satırlar sayfayı aşağı kaydırsak bile sabit kalacaktır.

Excelde Satır Sabitleme Excelde Satır Sabitleme

Excel çalışmalarında Excel satır sabitleme yapmak için Görünüm- Bölmeleri Dondur- Üst Satırı Dondur seçildiğinde üst satır sabitlenecektir. Sayfa aşağı kaydırıldığında ilk satır çalışma sayfasının başında sabit olarak duracaktır.

Excelde Satır Sabitleme

Excel Sütun Sabitleme

Satır sabitleme gibi bazı durumlarda sol taraftaki sütunlarında biz sağa kaydıkça sabit olarak ekranda durmasını isteyebiliriz. Excel sütun sabitleme işlemi bu durumda bize yardımcı olacaktır. Sütun sabitlemek istenildiğinde Görünüm- Bölmeleri Dondur- İlk Sütunu Dondur seçilmelidir. İşlem yapıldığında çalışma sayfamızın sol tarafındaki sütun donacaktır. Bu işlem Excel sütun kilitleme olarak da bilinmektedir.

Excelde Satır Sabitleme

Satır - Sütun Sabitleme İptal İşlemi

Hem sütun sabitleme hem de satır sabitleme işleminin iptal edilmesi için Görünüm- Bölmeleri Dondur- Bölmeleri Çöz seçilmelidir. Bu işlem ile bütün sabitleme işlemleri iptal olacaktır.

Bazen çalışmalarımızda ilk satır ve ilk sütun harici bölümlerinde donması yani sabitlenmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda satır ve sütun sabitleme işimizi görmeyecektir. Birden fazla satır ve birden fazla sütun sabitlemek için Görünüm- Bölmeleri Dondur- Bölmeleri Dondur seçilmesi gerekiyor. Soldan kaç sütun donacak yukarıdan kaç satır donacaksa farenin konumuna göre Bölmeleri Dondur işlemi uygulanır.

Excelde Satır Sabitleme

Bölmeleri Dondur işlemi ile ilk satır ve ilk sütundan hariç kaç satır ve sütun isteniyorsa o kadar dondurma (sabitleme) işlemi yapılacaktır.

Excelde Satır Sabitleme

Yukarıdaki örneklerle de görüldüğü gibi hem satır sabitleme hem sütun sabitleme hem de bölüm dondur işlemleri gerektiği şekilde ve uygun olarak kullanılmalıdır. Çalışma sayfamızın yapısına göre dondurma - sabitleme işlemlerinden bize lazım olanını uygulamamız gerekir.

Excel Satır Yüksekliği

Excel’i oluşturan esas yapı hücrelerdir. Hücreler satır ve sütunlara yerleşmişlerdir. Excel çalışma sayfalarında her satırın ve her sütunun standart bir yüksekliği vardır. Hücreye girilen bilgiye göre satırların yüksekliği azaltılabilinir ya da çoğaltılabilinir. Excel’de satırların yüksekliği standart olarak 20 pikseldir. Bu yüksekliği satıra girilen verinin karakter boyutuna göre değiştirebiliriz.

Excelde Satır Sabitleme

Satır yüksekliklerini yukarıdaki resimde görüldüğü Giriş Menüsü Biçim menüsünden yapabiliriz.

Excelde Satır Sabitleme

Başta hücreler olmak üzere hem satırlar hem de sütunlar için yapılabilinecek biçimlendirme işlemleri yukarıdaki resimde görüldüğü gibi seçeneklerle yapılabilir. Biçim menüsünde sayfa ayarları ile de alakalı seçenekler mevcuttur gerektiğinde kullanılabilir. Aynı şekilde Biçim menüsünde satır ve sütun gizleme ile de alakalı bölüm vardır. Hücre gizleme ve açma işlemi buradan yapılabilir.

Excelde Satır Sabitleme

Bu yapılan işlemlerin sadece menüden yapıldığını sanmayın. Aynı işlemlerin bazılarını fare ile direk olarak yapabilir. İşlem yapacağımız hücre, satır ya da sütun seçilir bir işlem ile birden çok satır ya da sütuna ait özellikler değiştirilebilir.

Excelde Satır Sabitleme

Birden çok satır ve sütunda aynı işlemi yapmak için hepsini seçmek ardından değişikliği uygulamak yeterli olacaktır.

Satır yüksekliği ve sütun genişliği çalışma sayfamızın içindeki verilere göre değişkenlik göstermelidir. Çalışma sayfasının görünümünde sütun genişliği ve satır yüksekliği konusu çok önemlidir. Bazen hücre içine yazılanlar sütun genişliğinden büyük olmaktadır. Bu gibi durumlarda girilen bilginin tamamı hücreye sığmadığı için gözükmemektedir. Bu gibi istenmeyen durumların önüne geçmek için birkaç küçük düzenleme yapmak gerekebilir. Yapılan küçük düzenlemeler ile çalışma sayfamızın düzenli gözükmesini sağlayabiliriz.

Excelde Satır Sabitleme

Yukarıdaki resimdeki çalışma sayfası göze hitap etmeyen dikkatsiz şekilde hazırlanmış çalışma için örnek olabilir. Buna benzer durumlara düşmemek için satır yükseklik ve sütun genişlik uygun şekilde ayarlamak gerekiyor. Sütundaki girilenlerin en büyüğüne göre sütunun genişlemesi otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Bunun için otomatik olarak genişliğinin ayarlanmasını istediğiniz sütunun sağındaki (C sütunu ise C ile D harflerinin ortasındaki çizgi) çizgiye fare ile çift tıklamanız yeterli olacaktır. O sütun içindeki bilgilerin en uzununun sığacağı şekilde genişleyecektir. Aynı şey satır içinde geçerlidir. Satır yüksekliği için ortadaki çizginin üstüne çift tıklamak yeterli olacaktır.

Excelde Satır Sabitleme

Yukarıdaki resimde satır yükseklikleri ve sütun genişlikleri otomatik olarak ayarlatılmıştır. Dikkat edilirse hücrelerin içindeki bilgilerin tamamı kesinti olmadan her hücrede gözükmektedir. Satır yüksekliğinden ya da sütun genişliğinden dolayı gözükmeyen bilgi kalmamıştır.

Excel Formülleri

Excel formülleri Excel’i güçlü kılan Excel özelliklerinden birisidir. Excel’i verimli şekilde kullanmak için kesinlikle Excel formüllerini bilmek gerekmektedir. İlk başlarda basit formüller ile başlayıp ilerleyen zamanlarda farklı fonksiyonların birlikte kullanılması ile komplike formüller ile Excel çalışmalarımızı güvenilir ve hatasız hale getirmemiz gerekiyor.

Excel Eğitimi

Zamanımız bilgi çağıdır. Bilgi çağında olduğumuz için öğrenilmesi gereken bilgi ve beceriler eskiye nazaran daha kısa sürede öğrenilmektedir. Alacağınız Excel eğitimi ile değerli olan zamanınızı daha verimli kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Excel kursu ile basit seviyede Excel ve ileri seviyede Excel öğrenebilirsiniz.

PAYLAŞ


 OFİS DATA