0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL FORMÜLLERİ ÖRNEKLERİ

Excel’i dizel motor gibi düşünürseniz Excel formüllerini de dizel motora ekstra güç veren turbo gibi düşünmek gerekiyor. Yani Excel’i formülsüz de kullanabilirsiniz. Lakin asıl almanız gereken performansı alamazsınız. Formülsüz Excel kullanıldığında yapacağınız ve yapılması gereken işleri gerektiğinden uzun sürede yapmış olursunuz. Ayrıca yapılan işlerde hata oranı çok yükselir. Excel’i güçlü kılan şey içerisinde tümleşik olarak gelen formüller ve sizin oluşturduğunuz özel formüllerdir.

Excel Formülleri Örnekleri

Excel’de formül yazmak için fX düğmesine basarak formül yazım alanına girilmektedir.

İnternet üzerinde sunulan birçok doküman da ve sayfada Excel formülleri örnekleri ile ilgili çok fazla sonuç bulmanız mümkündür. Bazı formüllerin kullanımı kolay bazılarının ki ise daha karmaşık olduğu için zordur. Bu yazımızda sizin için kullanımı yaygın olan formülleri örnekler ile açıklamaya çalışacağız.

Excel Formülleri Örnekleri

Basit bir Excel formülü örneği =B3*C3 yukarıdaki örneğimizde de kullanıldığı gibi bu şekilde formül yazımı Excel’de sıklıkla kullanılan formüllerden birisidir. B3 hücresinin değeri ile C3 hücresinin değeri çarpılarak sonuç üretilmektedir.

Excel’in içinde kullanılmaya hazır birçok fonksiyon vardır. Bu fonksiyonları kullanarak kendi formül ve hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Formülleri aynı çalışma sayfasındaki veriler ve hücreler için kullanılabileceğiniz gibi farklı sayfalar üzerindeki veriler içinde kullanabilirsiniz.

Excel Formülleri Örnekleri

Yukarıdaki örneğimizde formül yazımında farklı sayfadaki bir hücrenin değeri ile aktif sayfadaki bir hücrenin değeri işleme tabi tutuldu.

Excel Formülleri Örnekleri

C3 hücresine yazılan ='Ocak Liste'!B2*B3 formülü ile sayfalar arasında yer alan Ocak Liste sayfasındaki B2 hücresinin değeri okunuyor. O hücre değeri ile aktif sayfadaki B3 hücresinin değeri çarpılıyor ortaya Ocak tutarı çıkıyor. Aynı şekilde D3 hücresinin değerini bulmak içinde şubat ayına ait fiyat listesi birim fiyatları hesaplamada kullanıldı.

Excel Formülleri Örnekleri

Yukarıdaki resimde Ocak Liste sayfası ile şubat liste sayfasındaki hücrelerde neler olduğunu göstermek istedim. C3 hücresine yazmış olduğumuz ='Ocak Liste'!B2*B3 işlemini yapıyor. D3 hücresine yazmış olduğumuz ='şubat liste'!B2*B3 işlemini yapıyor ve sonuçları gösterilen hücrelerdeki değerlere göre oluşturuyor. Resimlere dikkat edilirse ürünlerin fiyatlarında ay bazında değişimler mevcuttur.

Excel Örnek Uygulamalar

Excel için birçok örnek uygulama bulmak ve bulunan uygulamayı kullanmak mümkündür. Örnek uygulamalar sizin için başlarda yararlıdır. Zaman içerisinde kendinizde uygulama geliştirerek Excel öğrenme işinde yeni olanlara yardımcı olabilirsiniz.

Excel Formülleri Örnekleri

Yukarıdaki listede görüldüğü gibi birçok konuya ait uygulama yapmak mümkündür. Küçük büyük her şeye ait uygulama yapılabilinir. Önemli olan uygulamaların uzun süreli işinize yaracak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bazen bulunan uygulama üzerinde birkaç değişiklik yapılarak işinize yaracak hale getirilebilinirken bazen de indirilen uygulama tam istediğiniz şeyi yapmamaktadır. Böyle durumlarda kendiniz kendiniz uygulamanızı yaparsınız. Yukarıdaki resimde görülen uygulamalardan bazıları basit uygulamalar olmasına rağmen bazı uygulamalar ise ileri excel uygulamaları olarak düşünülebilinir. Eğer sizde ileri excel uygulamaları yapmak istiyorsanız Excel konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir.

Excel Formülleri ve Açıklamaları

Excel’de formüller ile bir yapabilmek için öyle bir fonksiyonun olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Eğer öyle bir fonksiyon olduğu bilinirse fonksiyonun öğrenilmesi ve kullanılması zor olmayacaktır. Excel’in içinde kullanılan fonksiyonların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili Excel gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Excel fonksiyonları arasında yer alan BÜYÜKHARF fonksiyonu küçük harf ile verilen her şeyi büyük harfe çevirmektedir. Bu bilinirse yazdığınız, ya da size küçük harfle gelen listeleri kolayca büyük harfle yazılmış hale getirebilirsiniz.

=BÜYÜKHARF("ofis data") BÜYÜKHARF işlevini yaparak "ofis data " sözcüğünü "OFİS DATA" olarak değiştirir.

Excel Formülleri Örnekleri

Formül yazılacak alan olan fx’e basınca fonksiyon listesi gelmektedir. Oradan hangi fonksiyon kullanılacaksa onun ne iş yaptığı ve sizden neler istediği açıklama bölümünde çıkmaktadır. Yukarıdaki örnekte göstermeye çalışıldığı gibi her fonksiyonun nasıl kullanılması gerektiği açıkça yazılmaktadır.

Excel Formülleri Örnekleri

DEĞİŞTİR fonksiyonu açıklamasında da yazıldığı gibi bir metindeki belli bir kısmın değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Word programında BUL-DEĞİŞTİR işlemine biraz benzese de tam olarak benzemiyor. Ama yaptığı işlem metindeki bir kısım bölümün değiştirilmesidir. Bazı durumlarda çok işimize yarayan bu fonksiyon sayesinde devasa boyuttaki veriler birkaç saniyede değiştirilebilinmektedir.

Excel Formülleri

Excel’de birçok işi yapmak için formül yazılabilinir ya da formül kullanmadan yapmaya çalışırsınız. Excel’de formül kullanımı sayesinde işlemler daha doğru ve kesin olmaktadır. Excel formülleri denilince aklımıza fonksiyonlar gelmesin. Fonksiyon bir işi yapmak için yazılmış komutlardır. Formüller ise içerisinde birden çok fonksiyon barındırabilir.

Excel Formülleri Örnekleri

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi B sütunundaki veriler A sütunundan ürün adlarını alarak BİRLEŞTİR fonksiyonu ile önüne “Konak Şubesi Satışları” kelimeleri ekleniyor ayrıca ürün isimlerinin hepsi BÜYÜKHARF fonksiyonu ile büyük harfe çevriliyor. B sütundaki hücrelerde kullanılan formül şu şekilde =BİRLEŞTİR("Konak Şubesi Satışları ";BÜYÜKHARF(A3)) görüldüğü gibi tek formül içine birden çok ve uyumlu fonksiyon eklenebilir.

Excel Formülleri Örnekleri

Resimde de görüldüğü gibi tek formül içinde hem BİRLEŞTİR hem BÜYÜKHARF hem de METNEÇEVİR fonksiyonları kullanılmıştır. B2 hücresine A2 hücresindeki ürün adı ve C2 hücresindeki satış adedi işleme tabi tutularak yeni bir bilgi üretilmiştir.

Microsoft Excel Formülleri

Excel formülleri kullanım oranı zaman içinde gelişen ve ilerletilen bir konudur. Excel formüllerini yazarken dikkat edilecek kurallara dikkat edilirse formüller hatasız şekilde çalışacaktır. Excel formülleri ile her türlü matematik işlemi yaptırılabilinir. Metin işlemleri, mantıksal karşılaştırmalar, mühendislik işlemleri, veri tabanı işlemleri yaptırılabilinmektedir.

Excel Formülleri Örnekleri

Excel’de formüllerimizde kullanabileceğimiz fonksiyonların grup adları yukarıdaki resimde vardır. En çok kullanılan fonksiyonlar gruplarından bazıları şunlardır; Tarih ve saat Fonksiyonları, Bilgi Fonksiyonları, Mantıksal fonksiyonlar, Arama ve başvuru Fonksiyonları, İstatistik Fonksiyonları, Metin Fonksiyonları bu gruplarda yer alan fonksiyonlar sık sık kullanılmaktadır.

İleri Seviye Excel Formülleri

Excel programının kullanım alanı çeşitlilik göstermektedir. Küçük veriler üzerinde işlem yapılabilindiği gibi büyük veriler üzerinde de işlem yapılabilinir. Özellikle veri adedi ve kayıt sayısı çok olan bilgiler üzerinde yapılacak işlemler genellikle ileri seviye Excel konularına girmektedir.

Excel Formülleri Örnekleri

İleri seviye Excel formüllerini kullanacağımız işlemler genellikle Veri menüsü içerisinde yer alan işlemlerin yapılması için işimize yarayacaktır. Veri menüsü içinde Gruplama, Özet tablo hazırlama (pivot table), alt toplamlar, Sıralama, süzme buna benzer işlemleri içermektedir. İleri seviye Excel formülleri şeklinde belirlenmiş formül gurubu yoktur. Her fonksiyon gurubunun içinde ileri seviye Excel kullanımında işimize yarayacak fonksiyonlar mevcuttur.

Metin fonksiyonları gurubunda kolay ve her zaman kullandığımız fonksiyonlar olduğu gibi çok gerek duymadığımız fonksiyonlarda mevcuttur. Bu durum her fonksiyon gurubu için aynıdır.

Excel Formülleri Örnekleri

Yukarıdaki örneğimizde Konak Şubesi Satışları FOTOKOPİ KAĞITLARI 12 Adet Satıldı cümlesini oluşturmak için birkaç hücrenin içeriğini kullanıldı. Bu cümleyi oluştururken bir formül içinde birden çok fonksiyon kullanıldı. Bu ve buna benzer örneklerde de görüldüğü gibi ileri seviye Excel formülü oluşturmak için çok kullanılan fonksiyonlardan da faydalanılmaktadır. İleri seviye Excel kursları ile bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Excel Toplama Formülleri

Excel verilerde yer alan sayıların toplanması başta olmak üzere her türlü işlem için kolayca kullanılmaktadır. Herhangi üç hücrenin içeriğinin toplanması için kullanılacak Excel formülü =D3+D4+D5 şeklinde yazılmalıdır. Bu formül ile 3 tane hücrenin içindeki değerler toplanarak formülün yazıldığı hücreye yazılmaktadır. excel formülleri toplama hem “+” işareti ile hücre isimleri yazılarak formül oluşturularak işlem yaptırılabilir. Bir başka yöntem ise TOPLA fonksiyonu ile yapılabilir.

Excel Formülleri Örnekleri

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi excel toplama formülleri için birden fazla yöntem mevcuttur. Hangisinin kullanılması gerektiğine yapacağınız işlemlere göre karar vermeniz gerekir. Eğer 2 ya da 3 veri toplatılacaksa “+” işareti kullanılarak formül yazılabilir. Ama 3’den fazla ise TOPLA fonksiyonu kullanılması daha mantıklıdır.

En Çok Kullanılan Excel Formülleri

Excel ile iş yaparken her zaman kullandığımız fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonları her işimizde bir çok kez kullanma gereği duyarız. TOPLA, ORTALAMA, YÜZDE, EN BÜYÜK, EN KÜÇÜK, EĞERSAY, BOŞLUKSAY, BİRLEŞTİR, UZUNLUK, EĞER, BÜYÜKHARF, KÜÇÜKHARF, KAÇINCI, EBOŞSA, SATIRSAY, SÜTUNSAY, ŞİMDİ, BUGÜN, LİRA

Yukarıda listelediğimiz fonksiyonların birinin ya da birden fazlasının formül içinde kullanılması ile Excel üzerinde birçok basit işimizi halletmekteyiz.

PAYLAŞ


 OFİS DATA