0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL KISAYOLLAR

1998 öncesinde kullanılan bilgisayarlar ile şimdikileri yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan gelişmeler hayranlık verici boyutlarda. Windows aslında bir devrim olarak nitelendirilebilir. Bununla birlikte Microsoft’un Windows’un ardından sunduğu Office programı da tam bir devrim sayılır. MS DOS sonrası hayatı değiştiren bir yenilik. Özellikle MS Word ve MS Excel yaşam tarzını, iş anlayışını, performans ölçütlerini değiştirdi.

Bu da yetmedi birde zaten kolay kullanıma sahip olan Excel veya Word kısayollar yardımı ile daha da efektif olabildi. Excel kısayollar yardımı ile yapılacak işlemlerde daha kısa bir sürede sonuca ulaşmak mümkün olabiliyor. Menülerden ve ilgili işleme geçiş için harcanacak zaman da bu şekilde engellenebiliyor.

Excel kısayollar içerisinde başlıca kullanılanlar diğer programlarda kullanılanlar ile aynıdır. Ama istenmesi durumunda yapılacak işleme göre yeni Excel kısayolları eklemek de mümkün olabilmektedir.

Başlıca Excel Kısayolları

Her uygulamada olduğu gibi Excel kısayollar arasında da en çok kullanılanlara değinmek istiyoruz. Bunların en önemlileri tabi ki “ Kopyala” ve “Yapıştır” işleminin kısa yollarıdır. Diğer birçok uygulamada da aynı olan Excel klavye kısayolları arasında yer alır.

Excel Kopyala/Yapıştır Kısayolları

Bu işlem menülerden ya da araç çubuklarından yapılabilirken aynı zamanda maus sağ tıklama işlemi ile de gerçekleştirilebilir. Excel kısayollar arasında en çok kullanılanlardır. Ancak belirli hücrenin üzerine gelip ya da birçok hücrenin seçilerek klavye kısa yolları kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bunun için aşağıdaki tuşlar kullanılır.

Kopyala: CTRL + C

Yapıştır: CTRL + V

Excel Kısayollar

Excel Kesme Kısayolu

Bazen bir hücreden alınan verinin bir başka yere taşınması esnasında verinin eski hücresinden silinmesini isteyebiliriz. “Kopyala” işleminde veri eski hücresinde kalır ancak “Kes” işleminde bu hücredeki veri yok olacak yeni yerine taşınacaktır. Ama kesilen veriyi ilgili hücresine yapıştırmayı da unutmamak gerekir. Bu işlem de Excel kısayollar arasında sıklıkla kullanılanlardandır.

Kes: CTRL + X

Yapıştır: CTRL + V

Excel Kısayollar

Excel Yazdır Kısayol Tuşu

Başlıca Microsoft Excel kısayolları arasında yazdırma işlemini başlatan “P=Printer” tuşu da bulunmaktadır. Burada yazıcıya dokümanı göndermek için kullanılır.

Yazdır: CTRL + P

Excel Kısayollar

Excel Bul Değiştir İşlemi

Bazen çok sayıda verinin bir arada bulunması nedeniyle arama yapma gereksinimi duyulur. Excelde klavye kısayolları bu amaçlı olarak da fazlaca kullanılır. Hem aranılan veriyi bulma hem de değiştirme adına iyi bir yöntemdir.

Gezinti Bölmesini Açma: CTRL + F

Excel Kısayollar

Arama

CTRL + F Tuş kombinasyonuna basıldığında aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. İlgili ifadeyi yazıp “Sonrakini Bul” butonuna basılır ise bulunduğunuz hücreden ötesinde arama yapacak ve her doğru veriyi size sunacaktır. Ancak “Tümünü Bul” seçeneğini kullanırsanız aradığınız verilerin tamamını size sunup içlerinden aradığınız gerçek veriyi bulmanıza olanak sağlayacaktır. Excelde kelime arama bu sayede kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir.

Excel Kısayollar

Değiştirme

Excel kullanımı ne kadar kolaysa verilerin fazlalığı ve bazı verilerin tamamında değişiklik yapılması gereksiniminde de kolaylık sunar. “Arama” işleminde olduğu gibi CTRL + F tuşu ile aynı pencere açılır. Bu pencerede “Değiştir” sekmesini açmış olmalısınız. Bulmak istediğiniz veri ile değiştirilecek içeriği girip ister “Tümünü Değiştir” butonu yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bazılarını arayarak değiştirip kolayca işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Excel de Dokümanı Kaydetme

Excel kısayollar arasında en önemlisi belki de kaydetme işlemidir. Unutulması demek tüm emeklerin harcanması anlamı taşıyabilir. Bu nedenle birçok farklı kaydetme seçeneklerinden birinin seçilerek uygulanması olmazsa olmaz zorunluluktur. Microsoft son zamanlarda çıkarttığı Office versiyonlarında bu konuda bazı kurtarma yöntemleri uygulasa da bu tam olarak yeterli olmayabilir.

Excel Kısayollar

Kaydet

Bu işlem mevcut değişiklikleri Excel şablonunda kaydetmeye yarar. Eğer ilk kez kaydediliyor ise ekranınıza nereye kaydetmek istediğinize dair bir yönlendirme penceresi çıkar. Bu pencerede dosyanızı isimlendirip kayıt yeri göstererek kaydedebilirsiniz.

Excel Kısayollar

Kaydet: CTRL + S

İlk kaydetme işleminde kayıt türünden istenmesi durumunda farklı türde de kaydetme şansı olabilir. Ama zaten mevcut kayıtlı bir dosya içerisinde değişiklik yapılmış olursa CTRL + S işlemi sadece mevcut tür içerisinde değişiklikleri kayda alır.

Excel Kısayollar

Farklı Kaydet

Eğer bir dosyayı farklı bir türden kaydetmek istiyorsak fonksiyon tuşlarından yardım alabiliriz. Bunun için de F12 tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Excel Kısayollar

Görüldüğü üzere Windows Office birçok yönden kolay kullanım sunmaktadır. Klavye kısayolları o kadar fazla ki en sağlıklı yöntem Excel kısayolları pdf dosyası indirim daima el altında bulundurmak olacaktır.

Excel formülleri uygulanan dosyalarda ya da programlar excel kısayolları da aynıdır. Ama istenmesi durumunda da değiştirilme ya da yeni kısayol atama olanağı da bulunmaktadır.

Excel Tüm Kısayollara Erişme

Eğer klavyenizden “Alt” tuşuna basılı tutacak olursanız şerit üzerinde bazı harf ya da rakamların belirdiğini göreceksiniz. İşlem yapmak istediğiniz harfe basmanız alt işlemleri ve ne yapmak istediğinizi size listeleyecektir. Bu nedenle de kısayollarını bilmediğiniz tuşları da bu şekilde kullanma opsiyonuna sahip olacaksınız.

Excel Kısayollar

Resimde gördüğünüz üzere eğer “D” harfine basacak olursak da aşağıdaki ekran çıkacaktır.

Excel Kısayollar

Başlıca Kullanılan Excel Kısayolları

CTRL+PgUp

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+PgDn

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+A

Tüm çalışma sayfasını seçer.

CTRL+B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+C

Seçili hücreleri kopyalar.

CTRL+D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.

CTRL+F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+G

Git iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+N

Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.

CTRL+O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.

CTRL+S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.

CTRL+T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+U

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+V

Yapıştırma

CTRL+W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

CTRL+X

Seçili hücreleri keser.

CTRL+Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

CTRL+Z

Geri Al

PAYLAŞ


 OFİS DATA