0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL KONU ANLATIMI

Excel hem basit hesap işleri hem de karışık hesap işleri için kullanılmaktadır. Excel birden fazla bölümden oluşan programlar bütünüdür. Grafik konusu başlı başına bir program olabilecek teferruata sahiptir. Excel’i verimli ve randımanlı kullanmak için her bölümünü güzelce öğrenmek gerekiyor. Her bölüm ve konuya ait Excel Konu Anlatımı dokümanları ile Excel bilginizi artırabilirsiniz. Okullarda gösterilen Excel derslerine ait Excel ders notları ile de bazı konuları kendiniz basit şekilde öğrenebilirsiniz. Lakin ileri seviye Excel bilginizi artırmak için Excel eğitimi konusunda uzman kişilerden yardım ve kurs almanız sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir.

Excel Konu Anlatımı ile ilgili hazırlanmış hem yazı, hem SLAYT(Sunum) hem de PDF şeklinde doküman bulmak mümkündür.

Excel Konu Anlatımı

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Excel’i oluşturan bölümler hakkında konu anlatımı ve ders notları bulunabilir.

Excel belli başlı şu bölümlerden oluşmaktadır.

 • Hücre işlemleri – hücrelere bilgi girişi, hücre biçimleme, hücre özelliklerini düzenleme gibi işlemler bu bölümdedir.
 • Dosya dönüştürme ve uyumluluk: Diğer dosya tipleri ve Excel’in farklı versiyonları arasında dönüşüm ve dosyaların uyumluluk işlemlerinin yapılması işlemleridir.
 • Kaydetme ve yazdırma: hazırladığımız çalışma sayfalarının kayıt edilmesi, gerekli olduğu zamanlarda yazdırılması işlemleridir.
 • Formlar işlemleri: Veri girişlerinde kullanılması için hazırlanan formlar ile ilgili işlemler
 • Formül yazımı ve kullanımı: program içerisindeki fonksiyonları kullanarak formül yazım işlemlerinin tamamını kapsar.
 • Verilere filtre uygulama, sıralama ve koşullu biçimlendirme işlemleri: Excel’i daha çok bu işlemleri yaptırmak için kullanıyoruz desek yalan olmaz. Excel çalışmalarımızda en çok kullandığımız işlemlerdir.
 • Verileri özetleme: Çalışma sayfalarındaki devasa verilerden özet bilgi ve rapor oluşturma işlemleridir.
 • Verileri birleştirme ve ana hatlarını belirleme: Çalışma sayfamızdaki veriler ile başka verilerin birleştirilmesi işlemleridir.
 • Veri doğrulama: veri girişlerinde belli şartlara göre girişlerin yapılması işlemleridir.
 • Veri alma Özet Tablo raporları: girilen verilerden özet tablo hazırlama işlemleridir.
 • Özet Grafik raporları: Girilen ve oluşturulmuş verilerden özet grafik hazırlama işlemleridir.
 • Çalışma sayfaları ve XML ile çalışma: çalışma sayfalarından XML dosya tipinde veriler oluşturma ve XML dosyalardan Excel’e veri aktarma işlemlerini içerir.
 • Grafikler: girilen ve oluşturulan verilerden her türlü grafik hazırlama işlemlerini içerir.
 • Makrolar : Sık sık yapılan işlemleri Excel’in otomatik olarak yapması için yazılmış işlem komutlarını içermektedir.
 • Excel ve Web konusu: Excel içindeki verilerin web üzerinde yayınlanması işlemlerini içermektedir.

Yukarıda belli başlı Excel bölümleri listelenmiştir. Bunlar içerisinde bazıları ile ilgili konu anlatımı bulmak çok kolaydır. Bazılarıyla alakalı ise maalesef yeterli Türkçe kaynak ve bilgi mevcut değildir. Piyasada bulunan kaynaklar ise basit şekilde anlatılanlardan oluşur. Bazı konuların iyi bir şekilde öğrenilmesi için bu işte uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan özel ders ve kurs almak gereklidir.

Excel Konu Anlatımı slayt

İnsanların öğrenme süreçleri farklı farklıdır. Bazıları okuyarak, bazıları yazarak, bazıları yaparak, bazıları ise seyrederek öğrenir. Excel konularıyla alakalı bulanabilinecek dokümanlar arasında geniş bir yer tutan Slaytlar Excel öğretimi ile ilgili görsellerle zenginleştirilerek hazırlanmaktadır. Excel Konu Anlatımı slayt aramaları yapıldığında bulunan slaytlar arasında daha çok üniversite öğrencilerinin hazırlamış olduğu slaytlar ön sıralarda çıkmaktadır. Öğrenciler bu slaytları ders projesi olarak hazırlayarak internet ortamına aktarmaktadırlar. Excel Konu Anlatımı ile ilgili slaytlar arasında profesyonel olarak hazırlanmışlarda vardır. Bunlar daha çok Excel üzerine kurs veren kurum ve kuruluşların sayfalarında yer almaktadır.

Excel Konu Anlatımı

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Excel konularının slaytları yapılmış işimize yaracak slaytı indirip slatyı izleyerek konuyu basit şekilde öğrenebilirsiniz.

Excel Resimli Konu Anlatımı

Bazen bir işi en kolay anlamanın yolu adım adım görmek ve uygulamaktan geçer. Adım adım anlatma yöntemlerinden birisi ise her adımın resimli olarak gösterilmesidir. Excel resimli konu anlatımı İle anlatılmak istenen herhangi bir Excel bölümü ya da fonksiyonunu hazırlanan birkaç ders resmi ile kolayca anlatılabilir.

Excel Konu Anlatımı

Yukarıda ki resimde hücre, satır, sütun genişliklerinin değiştirilmesi ile hazırlanmış bir resim görülmektedir. Örnekte de görüldüğü gibi sadece bir konuya ait yapılması gerekenlerin bir adımıyla alakalı bilgi verilmiştir. Yukarıdaki resim satır ve sütun genişliklerinin nasıl olmaması gerektiği ile ilgili resimli konu anlatımına iyi bir örnektir.

Excel’deki Formüller

Excel formülleri işlerimizin kolay ve hatasız olması için fonksiyonlar kullanılarak oluşturulur. Her formülde uyulması gereken kurallar vardır. Her fonksiyonun kullanımı ve istediği veriler farklı olduğu için formül yazarken fonksiyonun istediği bilgileri kuralına uygun olarak vermek lazımdır. Excel fonksiyonları konularına göre gruplara ayrılmıştır. Bir formül içinde birden fazla fonksiyon kullanmak mümkündür. Excel’deki formüller genel hatları ile kolay ve zor diye ikiye ayrılabilir. Formül yazma becerisi zaman içinde gelişebilir. Formül yazmak için formül çubuğu bölümü kullanılır.

Excel Konu Anlatımı

=ORTALAMA(C3:C10) Yukarıdaki formülde ortalama işlemi yaptırılmaktadır. Ortalama fonksiyonun kullanımı gayet basittir. =EĞER((YIL(BUGÜN())-D4)>40;"EVET";"HAYIR") yandaki formülde de görüldüğü gibi bir formül içerisinde farklı gruba ait fonksiyon kullanılabilir.

Excel’de Hesaplama Formülleri

Excel üzerinde ağırlıklı olarak hesaplama işleri yapılır. Devasa boyutta olan verilerin hatasız hesaplanması, o verilerden yeni veriler türetilmesi Excel’in asıl yapması gereken işlerdendir. Bütün bu işleri yapmak için formüllerden yardım alınır. Bir çalışma sayfasında yazılan formüller incelendiğinde yazılmış formüllerin çoğunun hesaplama ile ilgili olduğu görülecektir. Excel ile yapılacak en güzel şey hesap işleridir.

Excel Konu Anlatımı

Excel fonksiyonlarına göz atıldığında çoğunluğunun hesaplama ile ilgili olduğu görülür. Küp, mühendislik, istatistik, Matematik ve Trigonometri gibi grupların hepsi hesaplama ile ilgili fonksiyonlardan oluşmaktadır.

Office Eğitimi

Çağımız bilgi çağıdır. Artık her türlü veri ve bilgi dijital olarak girilmekte ve tutulmaktadır. İrili ufaklı bütün şirketlerde kullanılan Microsoft Ofise programını bilmek artık bir artı değil zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. İş dünyasında yer ve kariyer edinmek isteniyorsak donanım olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Excel, Word, Powerpoint, Frontpage, Access gibi birçok alanda sektörün öncü programlarını içinde barındıranMicrosoft Ofis setini öğrenmek için Office eğitimi alınmalıdır. Ofis program bilginizi ileri seviyeye çıkarmak için Office eğitimi veren kurum ve kuruluşlardan

Excel kursu alarak yapabilirsiniz. Kendinize uygun bir Excel kursu’na katılarak Excel bilginizi ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Aldığınız Excel eğitimi sayesinde rakiplerinizin bir adım önüne geçersiniz.

Excel Konu Anlatımı

Excel’de Kelime Arama

Çalışma sayfamızda ki bilgiler içerisinde belli bir kelimenin bulunması gerekebilir. Bulunduktan sonra değiştirilmesi ya da silinmesi gerekebilir. Çalışma sayfasında arama yapmak için BUL işlemini kullanabilirsiniz.

Excel Konu Anlatımı

Giriş menüsü altında yer alan Bul ve Seç bölümünde yer alan işlemler ile çalışma sayfasında Bul – Değiştir – Git vb işlemleri kolayca yapabiliriz.

Excel Konu Anlatımı

Yukarıdakine benzer bir çalışma sayfamız olduğunu düşünelim. Sayfada bulunan bütün Türkiye kelimesinin bulunmasını istiyoruz. BUL komutu çalıştırıldığında çalışma sayfamızda ne kadar Türkiye kelimesi geçiyorsa hepsini bulacaktır.

Excel Konu Anlatımı

Yukarıda görüldüğü gibi arama işlemi sonunda aramanın sonucu hakkında rapor çıkmaktadır. Çıkan raporda ise aranan kelime kaç tane bulundu ve arananların hangi hücrelerde yer aldığı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Excel Konu Anlatımı

Eğer aranan bilgide biçim şartı verilmezse çalışma sayfasında olanların hepsini sizin için bulacaktır. Biçim şartı verirseniz sadece o biçime uyanları bulacaktır.

Excel Konu Anlatımı

Yukarıdaki örnekte biçim verildiği için arama sonucunda aranan bilgi 0 olarak gözüküyor. Biçim şartını her zaman vermeye gerek yoktur eğer aranan bilginin çalışma sayfamızda birden fazla biçimi var ise o zaman arama işleminde biçim ile belirtmek gerekir. Aynı verinin birden fazla biçime sahip olanlarının birbirinden ayırt edilmesi gerektiği zaman kullanmak gerekir.

PAYLAŞ


 OFİS DATA