0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL OTOMATİK TOPLAMA

Excel sadece tablo oluşturmak için kullanılan bir Office programı değildir. Aynı zamanda formüllerle destekleyerek matematiksel işlemler de yapmaya olanak tanır. Bununla birlikte finansal işlemler için oldukça kolay kullanım sağlayan Excel, özet tablolar oluşturarak rapor dahi oluştururken verilerin grafiğe dökülmesini de sağlar. Hatta Excel otomatik toplama işlemi özelliği ile tek tıklama ile toplama işlemine olanak sağlaması da ayrı bir avantaj.

Excel de toplama işlemi birçok farklı yöntemle yapılabilir. Ancak Excel otomatik toplama işlemi yapabilmek için yan yana satırlar ya da sütunlar olmalıdır. Karmaşık noktalardaki verilerin toplanması için Excel toplama formülü yazılması gerekir.

Excel otomatik toplama öncesinde standart toplama işlemlerinden söz etmekte yarar var.

Excel’de Toplama İşlemleri

Birkaç farklı yöntem ile toplama yapılabilir. Elle toplayarak formül yazılabileceği gibi Excel’in kendi asistanı yardımı ile de toplama işlemi gerçekleştirilebilir. Bu aşamada maus tıklamaları sayesinde işlem hızlandırılabilecektir.

Excel Asistan Kullanarak Toplama İşlemi

Bu işlem için toplamın alınacağı hücreye gelinir. “Formüller” menüsü altında yer alan “İşlev Ekle” araç çubuğu tıklanır. İşlev seçme alanından “TOPLAM” işlevi seçilir. Eğer sık kullanılan işlevlerin içerisinde göremiyorsanız “İşlev Arama” kutucuğuna “TOPLAM” yazarak da kolaylıkla bulabilirsiniz.

Excel Otomatik Toplama

Excel otomatik toplama işleminin yeterli gelmediği zamanlarda bu yöntem kullanılabilir. Resimde de görüldüğü üzere “Sayı 1” değerlerini toplamak üzere toplamın alınacağı hücre üzerinde asistan çalıştırılmış. Bu pencerede “Tamam” butonu tıklandığında toplamı alınacak olan hücreleri belirlemek adına bir ekran açılacaktır. Excel toplama işlemi bu sayede kolayca yapılabilir.

Excel Otomatik Toplama

Bu ekranda Excel toplama yapma işlemi için artarda olan sütunların hücre numaralarının arasına “:” koymak gereklidir. Ancak farklı alanlarda işlem yapılacak ise asistan penceresinde yer alan “Sayı1”, “Sayı2” isimli hücrelere girip ilgili hücrenin tıklanması yeterli olacaktır.

Excel Otomatik Toplama

Resim iyi incelenecek olursa farklı hücrelerdeki veriler toplanırken formülde hücrelerin arasına “;” eklenmektedir. Buradan da anlayacağımız üzere “X” hücresinden “Y” hücresine kadar olan kısım toplanacaksa araya “:” (iki nokta üst üste), farklı bölgelerdeki hücreler alınacak ise alınacak her hücre bilgisinin arasına “;” (iki nokta üst üste) koyulması gerekmektedir.

Formül Yazarak Toplama Yapma

Excel otomatik toplama işlemi yapmak için tablo uygun değilse ya da farklı bir işlem için gerekli ise yukarıda asistan ile yapılan Excel toplama örnekleri, el ile yazılarak da yapılabilir. Aslında asistan desteği ile yapılan işlemi kendimiz yazarak yapmış oluyoruz. Sonuçta asistan bu formülleri yazmamıza destek veriyor.

Formül yazma işlemi için hücreye önce “=” koyulur ve işlev yazılır. Toplama işleminin işlevi “TOPLAM”dır. Bu durumda aşağıda resimde yer alan Sayı1 hücrelerindeki dört değer farklı yöntemlerle toplanabilir.

1. Seçenek: “=TOPLAM(B2:B5)”

Excel Otomatik Toplama

2. Seçenek:” =TOPLAM(B2;B3;B4;B5)”

Excel Otomatik Toplama

3. Seçenek: “=B2+B3+B4+B5”

Excel Otomatik Toplama

Birinci seçenekte peş peşe olan hücreleri topladık. İkinci seçenekte ise tek tek hücreleri topladık. Üçüncü seçenekte ise toplama işaretini kullanarak manuel toplama işlemini gerçekleştirdik.

Excel toplama çıkarma çarpma bölme işlemleri asistan yardımı ile kolayca yapılabilecekken biraz bilgi sahibi olan kişiler elle formül yazarak işlerini hızlandırabilirler. Ama unutulmamalıdır ki matematik kurallarına göre önce çarpma ve bölme ardından toplama ve çıkarma yapılır. Bu nedenle işlem doğruluğu için parantez kullanmayı unutmamak gerekir.

Excel Otomatik Toplama

Excel otomatik toplama işleminde hücrelerin peş peşe olması gerekmektedir. Aslında bu işleme Excel sütun toplama ya da Excel satır toplama da diyebiliriz. Bunun için giriş menüsünde yer alan “Sigma” işaretli “Otomatik Toplama” araç çubuğu kullanılmalıdır.

Excel Sütun Toplama

Excel otomatik toplama işlemi, aynı sütunda yer alan ve peş peşe verilerin toplanması açısından çok idealdir. Bunun için toplanacak olan rakamların en altındaki hücreye gelinip otomatik toplama araç çubuğuna tıklanır.

Excel Otomatik Toplama

Görüldüğü üzere yukarıda elle yazdığımız ya da asistan ile yazdığımız formül otomatik olarak yazılıyor.

Excel Satır Toplama

Sütun toplamak için yapılan işlemin satır için de uygulanmasıdır. Satırın en sonuna gidilir ve otomatik topla araç çubuğuna tıklanır. Tabi peş peşe veriler olması gerekmektedir.

Excel Otomatik Toplama

Aynı şekilde el ile yazdığımız formül burada da uygulandı.

Excel toplama formülleri bu programın en çok kullanılan yönlerindendir. Ancak sadece bununla kalmadığını da belirtmiştik. Excel toplama çıkartma işleminde bazen hücre biçimlendirilmesine de ihtiyaç vardır. Yani toplanan değerlerin hücre biçimleri ile sonucun yazılacağı hücrenin aynı biçime sahip olması gerekir.

Excel Formül, Tarih ve Saat Toplama

Eğer iki saati toplayacak ya da çıkaracak olursak işlemin sonuçlanacağı hücrenin de biçimini saat olarak aynı biçime sokmamız gerekmektedir. Bunun dışında Excel saat toplama, standart toplama işlemlerinde olduğu gibidir.

Excel Otomatik Toplama

Excel formül toplama ise aynı şekilde yapılır. Zaten toplama işlemi de formülü değil formül sonucu ortaya çıkan değerleri alıp toplayacaktır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA