0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL UYGULAMALARI

Eğitim öğretim sürecinin her aşamasında kullanılan bir yöntem olan uygulama tekniği Excel’in öğretiminde de kullanılmaktadır. Excel uygulamalarını yaparak uygulamada istenen Excel konusu iyice öğrenilmiş olur. Excel kursları başta olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde de gösterilen Excel eğitiminde uygulama yöntemi kullanılmaktadır. Eğitimci derste anlattığı konunun pekişmesi için öğrencilerden konuyla alakalı uygulama hazırlamasını istemektedir. Bunun gayesi öğrenci verilen uygulama ödevini yaparak o konuda kendisini geliştirecektir.

Excel Uygulama Örnekleri

Excel’in her konusu ile ilgili uygulama hazırlamak mümkündür. Sayfamıza Excel uygulama örnekleri eklenerek sizlerin faydasına sunulmuştur. Sizlerde uygulama örneklerini inceleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Soru cevap şeklinde hazırlanan Excel uygulama örneklerini sizlerde kendi başınıza yaparak uygulamanın hedeflediği konuyu öğrenmiş olursunuz.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki örnekte otomatik seri oluşturma ile ilgili Excel uygulaması verilmiştir. Uygulama ile girilmesi gereken seri bilgilerin Excel tarafından otomatik doldurulması sağlanmaktadır. Excel içinde oluşturulmuş seriler vardır. Sayılar en çok bilinen seri bilgilerdir. Bu serileri girerken serinin bir elamanını yazınca Excel sizin için seriyi tamamlayacaktır. Excel’de girilmiş hazır seriler arasında gün isimleri, ay isimleri girilmiştir. Eğer sık sık kullandığınız seriler varsa onları da Excel içerisine seri bilgiler bölümüne ekleyerek kullanabilirsiniz.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki uygulamada Excel ile takvim oluşturulmuş. Bu uygulama ile hücre özellik işlemlerinin yanı sıra çalışma sayfasına resim ekleme işlemi de yaptırılmıştır. Bu ve buna benzer Excel uygulamaları örnekleri ni inceleyip yapılmış olan uygulamaya benzerlerini yaparak Excel bilginizi sınamış olursunuz.

Basit Excel Uygulamaları

Excel ile yapılan işler çok çeşitlidir. Excel ile basit bir hesaplama tablosu yapabileceğiniz gibi muhasebe, kasa kayıtlarını tutan bir uygulamada yapabilirsiniz. Excel’in her konusu önem arz etmektedir. Formül yazımı, fonksiyon kullanımı ne kadar önemli ise hücre biçimlemede o kadar önemlidir.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki örnekte basit şekilde formül kullanımı görülmektedir. Hücre isimleri kullanarak formül yazımının gösterildiği örneğimizde matematiksel işlemlerden çarpma ve toplama gösterilmiştir.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki örnekte Excel’in en küçük birimi olan hücreleri kavrama ile ilgili çalışma yapılmıştır. Hücre isimleri ile işlem yapmayı öğrenme amacı ile hazırlanan basit bir Excel uygulamasıdır.

Excel Uygulamaları Pdf

PDF dosya tipleri Adobe firması tarafından oluşturulmuş ve şuan standart olarak kabul edilen dosya türü ve dağıtım şeklidir. İster özel kurslar olsun isterse üniversiteler olsun hazırlamış oldukları dokümanları öğrencilerin kullanımına sunmak için PDF şekline getirirler. Öğrenciler de gerekli yerlerden indirerek kullanırlar. Excel uygulamalarını pdf şeklinde indirip uygulamadaki istenenleri yaparak Excel bilginizi artırabilirsiniz.

Yeni Excel Uygulamaları

Microsoft firması ofise setini zaman zaman yenilemektedir. Piyasaya çıkarılan yeni versiyonlar da bazen köklü değişiklikler olurken bazen de çok küçük değişiklikler yapılmaktadır. Bu tür değişiklikler Excel’de de olmakadır. Microsoft ofise programlarında isim olarak yeni versiyonun çıktığı seneyi kullanmaktadır. 1995 senesinde piyasaya çıkan ofis seti Office 95 olarak adlandırılmıştır. Aynı şekilde Office 97, Office 2000, Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 gibi adlandırmaktadır. Ofis seti versiyonu geliştirildikçe ofis içindeki programlar olan Excel, Word, Powerpoint, Access programlarında da yeni versiyonlar çıkmaktadır. Şuan en güncel Excel versiyonu Excel 16’dır. Excel’in önceki versiyonları ile en son versiyonu arasında kullanım olarak pek farklılık yoktur.

Excel Uygulamaları

Yukarıda da görüldüğü gibi Excel 2013 versiyonunda fazla bir değişiklik yoktur. Değişiklik olsa bile değişiklik gelen yerler önceki versiyonlar da kullanıldığına yakın şekilde kullanılmaktadır. Her yeni versiyonda yapılan değişiklikler yeni Excel uygulamaları diye aratılarak gözden geçirilebilir.

Excel Uygulamaları

Excel uygulamaları ile belli bir noktaya kadar kendinizi geliştirmeniz mümkündür. Lakin unutulmamalıdır ki konu öğrenilmeden uygulamalardan yeterli verim alınamaz. Öncelikle konunun öğrenilmesi gerekiyor. Konu öğrenildikten sonra konuyla alakalı uygulama yapılmalıdır.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki örnekte bir gider bütçesi hazırlanmış, bu uygulamayı yapmak için öncelikli olarak Excel’in basit şekilde anlatılmış olması gerekiyor. Ders anlatımının sonrasında yaptırılacak bu uygulama ile konu daha pekişecektir.

Excel Dersleri

Eğitim öğretimde bir şeyi öğretmen için kullanılan metotlardan birisi olan ders anlatımı Excel öğrenimi içinde geçerlidir. Excel programı ofis programları arasında en kapsamlısıdır. O nedenle Excel’i tam ve eksiksiz öğrenebilmek için Excel öğretimi konusunda ders almak için adını duyurmuş özel kurs ve kurumları tercih edebilirsiniz. Excel dersleri basit Excel konuları, ileri Excel konuları diye ikiye ayrılarak verilmektedir. Size uygun olan kursu seçerek Excel dersi alabilirsiniz.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Excel dersleri 20-21 ders ile tamamlanmaktadır. Alınacak 20 ders ile Excel bilginizi artırarak rakiplerinizin önüne geçmiş olursunuz. Excel’in hangi konulardan oluştuğunu öğrenmek için yapılan aramalarda Excell dersleri diye aramalarında olduğu görülmektedir.

Exceldeki Formüller

Excel’in en can alıcı konularının başında gelen formüller gelmektedir. Formüller sayesinde uzun sürede alacak işler kısa sürede yapılabilmektedir. Excel gücünü fonksiyonlardan almaktadır. Fonksiyonların kullanılarak formül üretilmesi ile Excel tam manasıyla emrinize girecektir. Formül kullanmadan yapılan işlemler ile formül kullanarak yapılan işlemlerin hatalı olma riski farklı farklıdır. Formül ile yapılan işlerde formülünüz doğru ise hatalı sonuç üretilmez. Exceldeki formüller sayesinde çalışma sayfanızdaki veriler hatasız olarak üretilecektir. Aynı çalışma sayfasının ileride tekrar açılması ve kullanılması gerektiği zamanlar olabilir. Veriler, oranlar değişmişse sayfada değişiklik yapılası gerekiyorsa formülde yapılacak küçük bir ile çalışma dosyamız güncellenmiş olur. Formül kullanılmadan üzerinde çalışılmış bir çalışma sayfasının güncellenmesi bu kadar kolay olmayacaktır.

Excel Uygulamaları

Türkçe Exceldeki formüllerde fonksiyonların Türkçeleri kullanılmalıdır. İngilizce Exceldeki formüllerde ise fonksiyonun İngilizcesi kullanılmalıdır. Yukarıda örnekte Topla fonksiyonu hem Türkçe hem de İngilizce olarak gösterilmiştir.

Excel Uygulamaları

Yukarıda formüllerde en çok kullanılan fonksiyonların hem Türkçeleri hem de İngilizcelerinin yanı sıra ne için kullanıldıkları verilmiştir.

En Faydalı Uygulamalar

Son zamanlarda Excel öğrenimi konusunda çok çeşitli kaynaklar hazırlanmıştır. En faydalı uygulamalar diye arama yapılınca karşımıza Excel üzerinde geliştirilmiş uygulama örnekleri çıkacaktır. Excel için hazırlanan uygulamaların çoğunluğu belli bir konunun daha iyi pekişmesi için uygulamadaki yapılanları yaptırarak size konuyu öğretmeyi amaçlamaktadır.

Excel Uygulamaları

Yukarıdaki resimde çok farklı çeşitte uygulama görülmektedir. Hepsi Excel’in bir konusu ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

Excelle İlgili Sorular

Bir konunun öğrenilip öğrenilmediğinin anlaşılmasının birden çok yöntemi vardır. Bu yöntemlerden birisi de soru sorma ve cevap alma yöntemidir. Soru sorma yöntemi Excel konuları içinde kullanılan bir yöntemdir. Excel genel itibariyle uygulama ağırlıklı bir program olmasına rağmen bazı durumlarda soru cevap şeklinde kontrol yapılması da gerekebilir. Aşağıda Excelle ilgili sorulara örnek olsun diye birkaç soru veriliyor.

A1 hücresindeki “OFİS” metni ile A2 hücresindeki “DATA” metnini A3 hücresi içine “OFİS DATA” yazar?

a-)=A1&A3

b-)=A1&A2

c-)=A1+A2

d-)=A1&” “&A2

Sorunun doğru cevabı en son şık olan D şıkkıdır. Formüllerde metinlerin birleştirilmesi için & işareti de kullanılmaktadır. o nedenle =A1&” “&A2 formülü A1 hücresi ile A2 hücresini birleştirecektir:

=B4+B5+B6+B7 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-)=Topla(B4;B7)

b-)=Topla(B4,B7)

c-)=Topla(B4:B7)

d-)Hiçbiri

Yukarıdaki sorunun doğru cevabı =Topla(B4:B7) ‘dir.

=A1+A2+A3+A4+C1+C2+C3 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a)=Topla(A1:C3)

b)=Topla(A1:A4:C1:C3)

c)=Topla(A1:A4;C1:C3)

d)=Topla(A1;A4:C1;C3)

Sorunun doğru cevabı C şıkkında olan =Topla(A1:A4;C1:C3) formülüdür.

=Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a-)E4 hücresindeki değer büyük eşit 70 ise hücreye kaldı yazar

b-)E4 hücresindeki değer boş ise geçti yazar

c-)E4 hücresindeki değer küçük 70 ise geçti yazar

d-)E4 hücresindeki değer büyük 70 ise geçti yazar

Sorunun doğru cevabı D şıkkında olan “E4 hücresindeki değer büyük 70 ise geçti yazar” şıkkıdır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA