0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

KELİME İŞLEMCİ EĞİTİMİ

Kelime İşlemci Eğitimi: Kelime işlemci uygulamasını kullanımının, belge oluşturma ve düzenleme işlemlerinin anlatıldığı bir eğitim materyalidir. Kelime işlemci eğitiminin genel amacı kelime işlemci yazılımı ile belgeler hazırlayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kelime İşlemci Eğitimi – Belge İşlemleri

o Arayüz ve Görünüm Ayarları Nasıl Yapılır?

§ Genel Görünüm Nedir?

§ Belge Görünümleri Nasıl Olmalıdır?

§ Yakınlaştırma Nasıl Yapılır?

§ Cetvel ve Kılavuz Çizgileri Nasıl Ayarlanmalıdır?

o Temel Belge İşlemleri Nelerdir?

§ Yeni Belge Oluşturma Nasıl Yapılır?

§ Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Oluşturulmuş Bir Belgeyi Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Son Kullanılan Belgeler Listesini Düzenleme Nasıl Yapılır?

o Temel Yazım İşlemleri Nelerdir?

§ Metin Girme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Metin Düzenleme (Seçme-Taşıma-Kopyalama) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İşlemleri Geri Alma ve Yineleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Metin Arama ve Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

2. Kelime İşlemci Eğitimi - Biçimlendirme

o Metin Biçimlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yazı Tipi İletişim Penceresi Nedir?

§ Yazı Tipi Grubu Seçenekleri Nelerdir?

§ Gelişmiş Yazı Tipi Özellikleri Nelerdir?

§ Karakter Boşluğu Nedir?

§ Mini Araç Çubuğu Nedir?

o Paragraf Biçimlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Paragrafı Hizalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Girinti Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Paragraf Aralığı Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Satır Aralığı Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Satır ve Sayfa Sonu Ayarları Nelerdir_

§ Kenarlık ve Gölgelendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Madde İşaretleri ve Numaralandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Çok Düzeyli Listeler Nelerdir?

§ Paragrafı Sıralama Nedir?

§ Biçim Boyacısı Nedir?

§ Göster/Gizle ile Çalışma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Başlangıcı Büyütme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Belge Biçimlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sütunlar Nelerdir?

§ Filigran ve Arka Plan Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belge Temaları Nelerdir?

§ Sekmeler Nelerdir?

§ Kesmeler Nelerdir?

§ Belge Bağlantıları Nelerdir?

o Stiller Nelerdir?

§ Yeni Stil Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Stilleri Yönetme İşlemi Nasıl Yapılır?

3. Kelime İşlemci Eğitimi – Belge Denetimi

o Dil Ayarları Nelerdir?

o Yazım ve Dil Bilgisi Nedir?

o Heceleme Nedir?

o Sözcük Sayımı Nedir?

o Eş Anlamlı Sözcükleri Bulma İşlemi Nasıl Yapılır?

o Otomatik Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Açıklama Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Değişiklikleri İzleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Belge Karşılaştırma İşlemi Nasıl Yapılır?

o Belge Koruma İşlemi Nasıl Yapılır?

4. Kelime İşlemci Eğitimi – Sayfa Yapısı

o Kapak Sayfası Nedir?

o Üstbilgi-Altbilgi Nedir?

o Belge Görünümü Nedir?

o Sayfa Yapısı Ayarları Nelerdir?

o Belgeyi Yazdırma İşlemi Nasıl Yapılır?

5. Kelime İşlemci Eğitimi – Tablo İşlemleri

o Tablo Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Satır, Sütun ve Hücre Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Hücre Boyutunu Ayarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Metin Yönünü Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Hücrelerini Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Hücrelerini Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Verilerini Hizalama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo İçindeki Verileri Sıralama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Hücre Kenar Boşluklarını Ayarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Hücre, Satır ya da Sütun Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Başlıklarını Her Sayfada Yineleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Metni Tabloya Dönüştürme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tabloyu Metne Dönüştürme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tablo Tasarımını Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Tabloda Formülleri Kullanma İşlemi Nasıl Yapılır?

6. Kelime İşlemci Eğitimi – Nesne İşlemleri

o Resim Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Şekil Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Grafik Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Simge veya Denklem Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Metin Kutusu Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o WordArt Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Örnek Organizasyon Şeması Nedir?

7. Kelime İşlemci Eğitimi – Gelişmiş Özellikler

o Başvurular Nedir?

§ İçindekiler Tablosu Nedir?

§ Dipnot/Sonnot Nedir?

§ Şekiller Tablosu Nedir?

§ Resim Yazısı Nedir?

§ Dizin Nedir?

§ Alıntılar ve Kaynakça Nedir?

o Çoklu Belgeler Nedir?

§ Pencere Yapısı Nedir?

§ Zarflar ve Etiketler Nelerdir?

§ Adres Mektup Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Makrolar Nelerdir?

8. Kelime İşlemci Eğitimi - Özelleştirme

o Hızlı Erişim Çubuğunu Özelleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Otomatik Kurtarma Seçenekleri Nelerdir?

o Belge Özelleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belge Özelliklerini Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belgeyi İnceleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belgeyi Şifreleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dijital İmza Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Son Olarak İşaretleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Uyumluluk Denetleyicisi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belgeyi E-Posta İle Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA