0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL FORMÜL ÖRNEKLERİ

Excel formüllerinin yazımı için fonksiyonlar kullanılır. Kullanılması basit olan fonksiyonların kullanımı ile basit formüller, kullanılması zor ve karmaşık olan fonksiyonlar ile de zor formüller yazılır. Fonksiyonlar sayesinde çalışma sayfamızdaki veriler üzerinde kontrol ve karşılaştırmaları hızlı ve hatasız şekilde yapabiliriz. Excel formül örneklerini inceleyerek formüller konusunda takıldığınız yerleri öğrenirsiniz.

Excel’de en çok kullanılan fonksiyonlar genellikle bellidir. Bunlar metin fonksiyonları, karşılaştırma fonksiyonları, matematiksel fonksiyonlardır. Birkaç tane basit fonksiyon kullanarak formül yazalım.

Birleştir fonksiyonu birden fazla verinin birleştirilmesi için kullanılmaktadır. Birleştir fonksiyonunun kullanımı kolaydır. BİRLEŞTİR (metin1;metin2; …) şeklinde kullanımı vardır. Toplam 255 tane veri (hücre) bu fonksiyon ile birleştirilebilir. Excel formül örnekleri incelendiğinde çoğu fonksiyonun nasıl yazılması gerektiği öğrenilir.

Excel Formül Örnekleri

=TOPLA(B2:B13,C5) Yan taraftaki formül B2 ile B13 arasında kalan bütün hücreleri toplar bunlara ek olarak C5 hücresini toplama katar.

=ETOPLA(D2:D17;">40";D2:D17) Yandaki formülde toplama işlemi yaptırılıyor. Sadece belli şarta uyanların toplanması sağlanıyor. Toplama işlemine D2 ile D17 arasındaki hücrelerden 40’dan büyük olanlar katılıyor.

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(A2:A16) Yandaki formülde A2 hücresi ile A16 hücresi arasında boş olmayan hücrelerin sayısı bulunuyor.

=EĞERSAY(E2:E17;1) Yandaki formülde E2 hücresi ile E17 hücresi arasında değeri 1 olan hücrelerin sayısını bulunuyor. =EĞERSAY(E2:E17;">2") aynı formülde karşılaştırma işlemi de yapılarak sonuca göre saydırma yaptırabiliriz. Notların 2’den büyük olanlarının sayılmasını istersek =EĞERSAY(E2:E17;">2") diye formül yazmamız yeterli olacaktır.

Excel Formül Örnekleri

Excel Formülleri Resimli Anlatım

Formül yazımı için Excel’in koymuş olduğu belli kurallar vardır. Formül içinde kullanılan fonksiyonların kullanımları da farklılık göstermektedir. Bazı fonksiyonlar tek değer ile çalışırken bazı fonksiyonlar için birden fazla değer girilmesi gerekmektedir.

Excel Formül Örnekleri

EĞERSAY fonksiyonu kullanımı için iki değişken girilmesi gerekiyor. İki değişkenin girilmesi ile fonksiyon çalışacaktır. Birincisi kontrol edilmesi gereken hücrelerin adresi, ikincisi ise ölçüt değeridir. Bu iki bilginin girilmesi ile fonksiyon kontrol işlemini yaparak sonuç üretecektir.

EĞERSAY fonksiyonu ile bir koşul verilerek o koşula uyanların sayısı bulunmaktadır. Birden çok koşulun aynı anda gerçekleşmesi gereken durumlar söz konusu olduğunda ise ÇOKEĞERSAY fonksiyonu kullanılmalıdır. Excel formülleri resimli anlatım a örnek olması için ÇOKEĞERSAY fonksiyonu kullanımını görelim.

Excel Formül Örnekleri

ÇOKEĞERSAY fonksiyonu ile birden çok şarta uyan hücrelerin sayısını bulmamız kolay olacaktır. Örneğimizde ÇOKEĞERSAY fonksiyonunu =ÇOKEĞERSAY(A2:A33;"8A";E2:E33;1) şeklinde kullanarak sınıfı 8A olanlar ve notu 1 olanların kaç tane olduğunu saydırdık.

Excel Formül Örnekleri

Excel formülleri konusunda kendinizi geliştirmek için bu yazımızda dahil olmak üzere sitemizde yer alan Excel formülleri resimli anlatım ile ilgili diğer yazılarımızı da gözden geçirebilirsiniz.

Excel Formül Yazma

Excel çalışma sayfasındaki işleri yapmak için formül yazmak gerekmektedir. Çalışma sayfasında toplama, çıkarma, çarpma gibi matematiksel işlemler başta olmak üzere birçok şey formül yazarak otomatik olarak yaptırılmaktadır.

Excel formül yazma işlemi için bilinmesi gereken birkaç husus vardır. Bilinmesi gereken hususlara dikkat ettiğinizde formül yazmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Excel formül yazma işlemi için iki yöntem vardır. Birinci yöntemde formül yazma işlemi çabuk ve hızlıdır. İkinci yöntemde ise formül yazımı biraz daha uzun sürmektedir. Her iki yönteminde kendisine göre avantajları vardır. Çok sık kullandığınız fonksiyonların nasıl kullanıldığı bilindiği için fonksiyonlar hızlıca yazılır. İkinci yöntemde ise formül adım adım yazılır o nedenle formül yazımı birinci yönteme göre biraz daha uzun sürer.

Excel Formül Örnekleri

Excel formül yazma işlemi “=” işareti ile başlar. Formülü oluşturan diğer şeylerin eklenmesi ile devam eder. Formül içinde fonksiyon kullanıldığı gibi hücre adı, rakam vb şeylerde kullanılır.

Excel Formül Örnekleri

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi E3 hücresine formül yazmak için ilk işlem olan “=” işaretine bastık. Bundan sonra yapmamız gereken iş ise hücre adresi yazmak ya da bir fonksiyon yazmak olacaktır. = işaretinden sonra kullanacağımız fonksiyonun ilk harflerini yazmaya başlayınca Excel bizim için girilen harflerle başlayan fonksiyonları listeleyecektir.

Excel Formül Örnekleri

Yukarıda da görüldüğü gibi kullanacağımız fonksiyonun ilk iki harfini yazınca o harflerle başlayan fonksiyonlar listelendi. Formül yazılacak hücreye =BİRLEŞTİR(B3;C3) yazarak formülü oluşturabiliriz. Birleştir fonksiyonunun kullanımını biliyorsak bu şekilde hızlıca yazmamız zaman kazandıracaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi bu yöntem Excel formül yazma işleminde birinci yöntemdir.

Excel Formül Örnekleri

Birleştir fonksiyonunda olduğu gibi formül yazarken adını yazınca Excel bize fonksiyonun nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili açıklayıcı alt bilgi çıkarmaktadır.

Excel formül yazma işleminde ikinci yöntem ise biraz daha uzun sürmektedir. Formül yazımında kullanılacak fonksiyonun isteği bilgiler adım adım girileceğinden dolayı diğer yönteme göre biraz daha uzun sürecektir.

Excel Formül Örnekleri

Fx işlev ekle düğmesine basıldığında eklenecek fonksiyon listesinin olduğu ekran karşımıza çıkacaktır. Buradan hangi fonksiyon kullanacaksa onu seçmemiz gerekiyor. Burada dikkat edilecek önemli bir konu ise Excel’in fonksiyonları yaptıkları işlere göre gruplara ayırdığının bilinmesi gerekiyor. Siz eğer metin ve kelimelerle alakalı işler yapacaksanız metin işlemleri fonksiyonları için Metin kategorisini seçmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Tarih ve Saat fonksiyonlarını kullanacaksanız o kategoriyi seçmeniz gerekiyor. Fonksiyonların bu şekilde kategorilere ayrılmış olması aranılan fonksiyonun kolayca bulunmasını sağlamaktadır.

Excel Formül Örnekleri

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu yöntem ile formül yazımı biraz uzun sürmektedir. Bu yöntemin avantajı ise sık kullanılmayan haliyle nasıl kullanılacağı bilinmeyen fonksiyonların kullanımında size yardımcı olan formül yazım asistanıdır. Fx işlev ekle düğmesine bastığımızda karşımıza işlev ekle ekranı çıkacaktır. Buradan eklemek istediğimiz fonksiyonu seçerek formülümüzü oluştururuz.

Excel Formülleri

Excel formülleri küçük büyük bütün Excel işleminde kullanılır. Yapılan bazı işlerde tarihle alakalı formüller kullanılır, bazı işlerde ise finans fonksiyonları kullanılarak işlemler yapılır. Excel formülleri en az bir işlemi yapmak için yazılır. Bu bazen iki sayının toplanması için yazılır bazen o günün güncel tarihini almak için yazılır. Bazen de bir formülde birden çok fonksiyon kullanılır. Excel yardım bölümünde gösterildiği gibi Excel formülleri incelenerek formülün nasıl yazılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Excel Formül Örnekleri

Yukarıda basit şekilde yazılmış formüller görülmektedir.

=3+7 Birinci formülde bir hücreye 3 ve 7 sayılarının toplamı yazılacaktır. Bu formülün her zaman için sonucu aynıdır. Yani hücreye yazılacak değer 10 rakamıdır. Bu formülde herhangi bir fonksiyon kullanılmamıştır. Sadece “+” işareti ile toplama yaptırılmıştır.

=B1+C1+D1 bu formülde 3 tane hücrenin adları verilerek toplama işlemi yaptırılmış. Bu formülde B1, C1, D1 hücrelerinin içerikleri ne ise toplanacaktır ve sonuç olarak yazılacaktır. Hücre isimleri verildiği için sonuç değişkenlik gösterecektir. Bu formülde de herhangi bir fonksiyon kullanılmamıştır. “+” işareti ile hücre isimleri kullanılarak formül yazılmıştır.

=MUTLAK(-3) bu formülde mutlak değer işlemi yaptırmak için MUTLAK fonksiyonu kullanılmıştır. Formül sonucu olarak -3 değeri +3 olarak hücreye yazılacaktır.

=BUGÜN() bu formülde ise yapılan iş güncel tarihin o hücreye yazılması işlemidir. Bu fonksiyon ile herhangi bir değer girişi olmamıştır. BUGÜN fonksiyonu herhangi bir değer girişi olmadan kullanılmaktadır.

Excel Yardım

Küçük büyük bütün programlar yardım bölümleri ile kullanıcılarına yardımcı olmaktadır. Excel yardım bölümü çok kapsamlı ve açıklayıcı dokümanlarla kullanıcıların ne zaman başları sıkışsa imdada yetişmektedir. Excel yardım bölümünü açmak için bütün programlarda genel kabul gördüğü üzere F1 tuşuna basmak gerekmektedir. F1 tuşuna bastığınızda eğer internet bağlantınız var ise sizi online(çevrimiçi) yardım bölümüne götürecektir. Eğer internet bağlantınız yoksa bilgisayarda kurulu Excel yardım bölümü açılacaktır.

Excel Formül Örnekleri

Excel yardım asistanı hangi konuyla alakalı yardım alacaksanız açılan ekrandan o bölümü seçmeniz halinde sizi o konuyla alakalı yardım bölümüne götürecektir.

Excel Formül Örnekleri

Bölüm içine girildikçe konu ile ilgili daha kapsamlı yardım alacaksınız. Yardım alınan konuyla alakalı örnekler ve resimler sizlere konuda takıldığınız kısımları öğrenmenize yardımcı olacaktır. Excel yardım Excel kullanırken takıldığınız her alanda F1 tuşuna bastığınızda size yardımcı olacaktır. Çekinmeden F1 tuşuna basabilirsiniz.

Excel Formül Örnekleri

Fareyi koyduğunuz bölüm ile alakalı yardım almak için F1’e basmanız halinde yardım bölümünde o konu ile ilgili yardım sayfası açılacaktır. Yukarıdaki resimde fare Birleştir ve Ortala üzerinde iken F1’e basarak Excel yardım çalıştırıldığında direk olarak Birleştir ve Ortala ile ilgili yardım sayfası açılacaktır. Excel yardımı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Direk yardım alınacak konuyla alakalı yardım sayfası açılacaktır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA