0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL FORMÜLLERİ RESİMLİ ANLATIM

Excel Microsoft’un sunduğu ve hesaplama amaçlı olarak kullanımına yönelik üretilen ama artık yazılımcıların dahi vazgeçilmezi olan bir programdır. Bilmeyenler için çok ürkütücü olsa dahi aslında durum o kadar da vahim değildir. Aslında bu ürkütücülüğün Excel formüllerinden kaynaklandığı düşünülür. Ancak Excel formülleri resimli anlatım kaynakları ile kişilerin çok iyi bir Excel kullanıcı olması da oldukça kolaydır.

Excel kullanımı iş yaşamının her alanında zorunluluk olarak görülmektedir. Özel bir ticari yazım kullanmayan ve bazı verilerin muhafaza edilmesini zorun gören işletmelerin tamamına yakını bu programdan yararlanmaktadır. Filtrelenebilir özellikleri ve belirli bir formüllerin yardımı ile çok değerli raporlara anında ulaşma olanağı verir.

En Çok Kullanılan Excel Formülleri Nelerdir?

Excel formülleri resimli anlatım dokümanlarında en çok değinilen konuların başına tabi ki formüller gelmektedir. Excel formülleri örnekleri kullanarak bu değerli programın öğrenilme süreci daha da artış gösterecektir. Bu sebeple de Excel dersleri anlatımında ana tema formüllerin iyi öğrenilmesinde yatar. Uygulanabilecek tüm formüllere Excel menülerindeki “Formüller” içerisinden ulaşılabilir.

Excel Formülleri Resimli Anlatım

Burada bulunan “işlev ekle” araç çubuğu formüllerin seçilmesine ya da yazılmasına olanak sağlar. Bununla birlikte kişiileri Excel formülleri hakkında deneyimli ise hücrenin içerisine “=” koyarak formülü direkt kendisi de yazabilir. Excel formülleri resimli anlatım belgeleri örneklerle formüllerin nasıl girildiğini göstermektedir.

Excel Formülleri Resimli Anlatım

Başlıca Microsoft Excel formülleri ise şunlardır:

Excel Toplama Formülleri

İsminden de anlaşılacağı üzere hücrelerde yazılan sayıların toplanmasına ilişkin bir formüldür. Excel toplama formülleri direkt hücre içine yazılabilir, asistan kullanımı ile yapılabilir ya da otomatik toplam yaptırılabilir.

Direkt Hücre İçerisine Yazarak Toplama

Excel formülleri ve açıklamaları içerisinde en çok toplama işlemi kullanılır. İstenildiği takdirde hücre içerisine “=Alınacak değer1 + Alınacak değer2” yazılarak işlem gerçekleştirilebilir. Alınacak değer sayısına göre de artırılabilir. Örneğin A1 hücresi ile A2 hücresi toplanacak ise, toplamın alınacağı hücreye “=A1+A2” yazmak ve enter tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Asistan Kullanarak Toplama

Excel formülleri resimli anlatım dokümanlarında genelde anlatılan yöntemdir. Formüller menüsünde yer alan “işlev ekle” araç çubuğu tıklanır. Açılan ekrandan işlev olarak “TOPLAM” seçilir.

Excel Formülleri Resimli Anlatım

Bu seçimin tamamlanmasının ardından yeni bir pencere daha açılacaktır ve bu alanda da hangi hücrelerin toplanacağı belirtilecektir. İster hücreyi tıklayarak ister direkt hücre numarasını yazarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

Excel Formülleri Resimli Anlatım

Otomatik Toplam

Belirli ardışık sütunun tamamının toplanmasında kullanılır. Toplanacak sütunların altına gelinir ve Formüller menüsü altında bulunan işlev kitaplığından sigma işareti tıklanır. Yada CTRL+M tuşları ile de bu işlem gerçekleştirilebilir. Aradan silinecek ya da araya eklenecek olan satırlardaki değerler ile mevcut değerlerdeki değişimler toplamı da etkileyecektir.

Excel Eğer Formülleri

Excel formülleri eğer işlemi en çok kullanılan ve çok işlevsel bir formüldür. Kısaca iki yada daha fazla hücre arasında mantıksal sınama oluşturur ve istenen değeri verir. Aslında bir nevi ”….dır”, “….. değildir” ilişkisidir. İç içe parantezlerle yazılır. Excel konusunda birikimi olmayanların direkt hücreye yazması zor olabilir. Bu nedenle asistanın kullanılması daha anlamlıdır.

Excel Formülleri Resimli Anlatım
Excel Formülleri Resimli Anlatım

Excel Tarih Formülleri

Excel formülleri resimli anlatım derslerinde Excel tarih formülleri de önemli bir yere sahiptir. Özellikle özet tablo oluşturulurken tablonun oluşturulma tarihinin anlaşılabilmesi için bu formül kullanılır. Güncelleştirilmeye uygun olması nedeniyle de oldukça işlevseldir. Yine Formüller menüsünde yer alan “işlev ekle” araç çubuğu tıklanarak işlem yapılır. Toplam ve eğer formüllerinde olduğu gibi “ TARİH” formülü seçilir ve gerekli alanlar doldurulur. Bilgisayarın saatinin doğru olması bu kapsamda çok önemlidir.

Excel Formülleri Resimli Anlatım
Excel Formülleri Resimli Anlatım

Excel’de Çıkartma Formülü

Excel formülü çıkartma işlemi için de oldukça önemlidir. Toplama için yapılan işlemlerin tamamı aynıdır. Ancak direkt hücreye yazılacak ise“+” yerine “-“ kullanılması gerekmektedir. Çarpma için yıldız (*) bölme için ise taksim (/) işareti kullanılır.

Aynı anda hem toplama hem de çıkarma hatta çarpma ve bölme yapılabilir. Aşağıdaki örnek incelendiğinde daha iyi anlaşılabilir. Ancak işlem sırasının da matematik kuralları çerçevesinde işlediğini unutmamak gerekir.

=A1+A2-A3,

=A1*A2/A3,

=A1*A2/100

Eğer formüller konusunda zorlanıyorsanız Excel formülleri indir işlemi yaparak çok sayıda örneğe ulaşmak mümkün olabilmektedir. Excel’in birçok ticari yazılımı dahi bertaraf ediyor olması bu denli çok formüllerin kullanımına olanak vermesinden kaynaklanmaktadır.

PAYLAŞ


 OFİS DATA