0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

EXCEL MAKRO YAZMA

Excel’de yinelenen işleri yaptırmak için makro yazmak en doğru seçimdir. Makroya yaptırılacak işlerin başında yinelenenler her türlü gelmektedir. Mesela çalışma kitabınızda her sayfaya belirgin bir tablo çizerek onu yazıcıdan çıkarıp kullanıyorsunuz. Bu işlemi her gün birkaç kez yapıyorsanız bu iş için bir makro yazmanız kaçınılmazdır. Makro konusuna başlarken dikkat edilmesi gereken başlarda kolay ve basit makrolar ile başlayıp ilerleyen zamanlarda daha komplike makrolar yazılmasıdır. Excel makro yazma işlemine başlandığında yani makro kaydet tıklanıldığında gereksiz fare ve klavye işlemlerinden uzak durmak gerekiyor. Makro yazmaya başlamadan önce makronun ne yapacağına önceden karar vermeş olmanız gerekiyor. Yani makronun yapacağı işin belirgin olması gerekiyor.

Makro yazmak için ilk önce menülerde arasında yer alan Geliştirici sekmesinin açılması gerekiyor. Normalde siz açmadığınız sürece Excel’de standart olarak Geliştirici sekmesi kapalıdır. Bu menünün bir defaya mahsus olarak açılması gerekiyor. Lazım olup da açılmadığı sürece Geliştirici sekmesi daima kapalı kalacaktır.

Geliştirici Sekmesini açmak için yapılması gerekenler;

Excel 2016, Excel 2013 ve Excel 2010’da

 • Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir’e gidin.
 • Şeridi Özelleştir kategorisindeki Ana Sekmeler listesinde, Geliştirici onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.
Excel Makro Yazma

Excel 2007’de;

 • Dosya > Excel Seçenekleri >Popüler’e gidin.
 • Excel’de Çalışmak İçin Üst Seçenekler alanından Şeritte Geliştirici Sekmesini Göster önündeki onay kutusunu seçin Tamam’ı tıklatın.
Excel Makro Yazma

Geliştirici Sekmesi aktif edildikten sonra Excel üst menülerinin arasına Geliştirici menüsü gelecektir. Makro yazmak için ve makrolar üzerinde değişiklikler yapmak için Geliştirici sekmesindeki araçlardan faydalanacağız.

Excel Makro Yazma

Excel Makro Nedir?

Excel Makro Nedir? Sorusuna verilecek cevap basittir. Excel içinde sıklıkla yaptığımız rutin işlerin ve aynı anda birden çok işin yaptırılması için kod yazılması işidir.

Makro ne zaman gerekli olur? Makroyu nasıl kullanırım? Bu tür soruların cevaplarını kendimizin bulması gerekir. Excel makro yazma işlemi kolaydır kolay olduğu kadar basittir de.

Sıklıkla yapılan bir işi ya da bir anda ardı arkasına yapılacak işleri bir defaya mahsus olarak makro yazarak yaptıktan sonra gerek olduğunda makronun çalıştırılması ile makro sizin adınıza o işleri yapacaktır.

Örneğin rastgele biçimlerde tarihleriniz olduğunu ve bunların hepsine tek bir biçim uygulamak istediğinizi düşünün. Yazacağınız makro sizin için bunu kolayca yapacak ve bütün tarihleri istenilen biçimde düzenleyecektir. Ya da her gün birkaç kez yazıcıdan çıkardığını bir tabloyu, gider pusulasını her seferinde yeniden çizmek ve ayarlamak yerine makro yazarak o şablonun makro tarafından sizin için tekrar tekrar oluşturulması sağlanabilir.

Excel 2007 Makro Oluşturma

Excel 2007 makro oluşturma işlemi için Görünüm Sekmesinin en sonunda yer alan Makrolar tıklandığında Makro Kaydet, Makro Görüntüle, Göreli Başvuruları Kullan diye karşımıza 3 tane seçenek çıkacaktır.

Excel Makro Yazma

Çalışma sayfamızda makro var ve olan makrolardan birisi kullanılacaksa Makroları Görüntüle tıklanarak olan makrolardan çalıştırılmak istenen seçilir. Çalışma sayfasında hiç makro yoksa liste boş gelecektir.

Excel Makro Yazma

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi aktif çalışma sayfamız de dâhil olmak üzere o anda açık olan bütün Excel dosyaları içerisindeki makroları görüntüleyip kullanma olanağımız vardır. Bu şekilde olması çok mantıklıdır. Makrolar diye bir çalışma sayfası açılarak yazılan bütün makrolar buraya kayıt edilir. Kullanılmak istenildiğinde makrolar dosyası açık bırakılır.

Excel Makro Yazma

Dikkat!!!

Makro Kaydet’e tıklandıktan sonra yapılan her fare ve klavye hareketi makro içine kayıt yapılacaktır. O nedenle makroyu kaydetmeye başladıktan sonra gereksiz tıklama ve klavye vuruşlarından kaçınmanız gerekmektedir.

Excel Makro Yazma

İşyerinizde yukarıdakine benzer faturalardan her gün onlarca hazırlıyor olabilirsiniz. Bu şablonu bir defa makro ile kayıt ederek kullanmak istediğinizde makroyu çalıştırarak makro sizin için boş faturayı oluşturacaktır. Size kalan ise içini doldurmak olacaktır.

Excel Makro Kodları

Range("A2").Select

Yukarıdaki kod ile A2 hücresinin seçilmesini sağlıyoruz. Makro içinde kullanılan bu kod ile bundan sonra yapılacak her türlü hücre işlemlerinde A2 hücresinin kullanılması sağlanmış oldu. Başka bir hücre seçilme komutu gelene kadar yapılacak her şey A2 hücresi için gerçekleşecektir.

ActiveCell.FormulaR1C1 = "OFİS DATA "

Yukarıdaki komut ile aktif hücrenin içine "OFİS DATA " yazısı yazılacaktır. Yukarıda A2 hücresi seçilmişti. "OFİS DATA” yazısı A2 hücresinin içine yazılacaktır.

Excel Makro Yazma

Columns("A:A").ColumnWidth = 25.57

A sütununun sütun genişliği 25.57 olarak değiştirildi.

Excel Makro Yazma

Yukarıdaki resimde de görülmektedir. VBA komutları kullanarak hücre içeriği ve hücreye ait her şey değiştirilebilmektedir.

Excel Makro Örnekleri

Excel makro örnekleri yle alakalı birçok yazı bulabilirsiniz. Bazen bulunan kod tam işinize yaramayabilir. Ufak birkaç değişiklik ile makro kodunu işinize yaracak hale getirebilirsiniz.

Aşağıda sunulan Excel makro örneklerini inceleyerek makro kodları nasıl yazılır görebilirsiniz.

Alan seçmek için butona tıklanıyor

Private sub dugme_Click()

Range(“A2”).Select

End Sub

Makro kodları bir tuş kombinasyonuna atanabilineceği gibi çalışma sayfası üzerine çizilen bir nesneye de atanabilir. Yukarıdaki örnekte dugme adında bir butona tıklandığında A2 hücresinin seçilmesi sağlanmaktadır.

Belli bir aralıktaki hücreleri seçmek

Private sub dugme_Click()

Range(“B5:C10”).Select

End Sub

Yukarıdaki makro kodunda düğmeye tıklandığından B5 ile C10 hücrelerinin seçilmesi yapılıyor.

Satırın seçilmesi

Private sub dugme_Click()

Rows(1).Select

End Sub

Yukarıdaki makro kodunda 1’nci satırın tamamı seçiliyor.

Seçilmiş hücreye değer vermek

Private sub dugme_Click()

Cells(1,5).Select

Cells(1,5).Value=”ofis data”

End Sub

Yukarıdaki makro örneğinde hücre adları kullanılmıyor. Satır ve sütun sayıları kullanılıyor. 1’nci satırdaki 5’nci sütun seçiliyor. Yani E5 hücresi seçilerek içerisine ofis data yazısı yazılıyor.

Çalışma sayfasına yeni bir sayfa ekleme

Private Sub dugme_Click()

Worksheets.Add.Name = "ofis data"

a = Worksheets.Count

Worksheets("Ofis Data ").Move after:=Worksheets(a)

End Sub

Yukarıdaki makro kodu ile çalışma kitabına ofis data adlı yeni bir sayfa açılıyor.

Excel Makro Yazma Örnekleri

Excel makro yazma örnekleri incelendiğinde görüleceği gibi Excel makro yazma için Visual Basic kodlarını bilmek gerekmektedir. Basit makrolar için VBA konusunda uzman olmanıza gerek yoktur. Ama komplike makrolar yazmayı düşünüyorsanız VBA(Visual Basic) kodlamayı bilmeniz ve öğrenmeniz gerekmektedir. Excel üzerinde makro oluştururken genellikle kod ve formül kullanılır. O nedenle Excel formüllerinin de nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekecektir. Excel fonksiyon ve formüllerinin çoğu makro içinde de kullanılır. Excel makro formüllerini öğrenmek için bol bol örnek yapmak gerekmektedir.

Hücre değerinin MSGBOX kutusu ile Göstermek

Private Sub dugme_Click()

MsgBox Range("A1")

End Sub

Yukarıdaki makro kodunda A1 hücresinde ne var ise mesaj kutusunda gösterilir.

Belli bir şarta göre MSGBOX mesajı çıkarır

Dim a

a = MsgBox("A1'Hücresine OFİS DATA Yazılsın mı ?", vbYesNo, "Ne yapalım?")

If a = vbYes Then

Cells(1, 1).Value = “OFİS DATA”

Else

MsgBox "A1 Hücresine yazıyorum "

Cells(1, 2).Value = "OFİS DATA "

End If

End Sub

Belli hücrelerdeki MİN/MAX değerlerini bulur

Private Sub Dugme_Click()

Dim a

a=Worksheetfunction.Min(Range(“A:A”))

Cells(1,2)=a

End Sub

Verilen bir aralık içindeki yinelenenleri kaldırır

Private Sub dugme_Click()

Range(“A1:A50”).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy,CopyToRange:=Range(“B1”),Unique:=True

End Sub

Excel Program Yapma

Excel’i randımanlı ve verimli kullanabilmek için Excel program yapma konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Excel içinde çalışacak program yapabilmek için Excel makro konularını iyice öğrenmeniz gerekir.

Aşağıda Excel kullanarak yapılmış birkaç program örneği vardır.

 • Excel Muhasebe Programı

· Excel Dersleri Masa Sipariş Takibi Lokanta Kafeterya vs.

· Excel personel çizelge ve sorgulama

 • Stok Takip Uygulaması
 • Excel Muhasebe Programı
 • Excel Ders Hesap Takibi
 • Excel kasa programı

Yukarıda da görüldüğü gibi Excel kullanarak çok farklı alanlarda program yapılabilir.

Excel Makro Yazma PDF

Excel makro yazma konusunda her düzeyde doküman bulmak mümkündür. Microsoft Word dosyası şeklinde hazırlanan makro dokümanlarının yanı sıra PDF şeklinde hazırlanmış makro dokümanları da vardır. Excel makro yazma pdf diye arama yapılınca genellikle çeşitli üniversitelerin sitelerinde öğrencilerin hazırlamış olduğu kaynak dokümanlar gelmektedir. Bunları inceleyerek makro konusundaki bilgilerinizi ilerlete bilirsiniz.

Makro Eğitim

Excel’in her türlü konusu için eğitim alınması yararınıza olacaktır. İleri Excel kullanım eğitimi içersinde yer alan makro eğitimi sayesinde Excel kullanım düzeyinizi artırmış olursunuz. Eğer Excel’i ileri düzeyde kullanmanız gerekli ise makro yazma ve makro eğitimini de almalısınız.

Makro eğitimi içeriğinde genellikle şu konular yer almaktadır.

 • Basit makro oluşturma
 • Visual Basic düzenleyicisine giriş
 • Visual Basic denetim araç kutusu nesneleri
 • VBA'nın temelleri
 • Değişken tanımlama
 • Karar yapıları
 • Mantıksal operatörler
 • Sayaç kullanımı
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Offset işlemi
 • Çalışma sayfaları üzerinde yapılan işlemler
 • Userform kullanımı kullanıcı tanımlı fonksiyonlar

PAYLAŞ


 OFİS DATA